Main
Thứ ba, ngày 16/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 79/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình.
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 09/12/2022
Ngày hiệu lực 20/12/2022
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Phó Chủ tịch HĐND
File đính kèm

Nội dung chi tiết