Main
Thứ ba, ngày 16/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 167/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết Quyết định biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện, phê duyệt tổng số biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; quyết định số lượng hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và y tế; quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm 2024
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 08/12/2023
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND
File đính kèm