Main
Chủ nhật, ngày 26/05/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 22/2017/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và phát triển nhãn hiệu cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017- 2020
Cơ quan ban hành Nghị quyết kỳ họp HĐND tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 06/07/2017
Ngày hiệu lực 01/08/2017
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Trần Hồng Quảng
File đính kèm
Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ xác lập quyền sở hữu  công nghiệp và phát triển nhãn hiệu cho các sản phẩm hàng hóa,  dịch vụ trên địa bàn  tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017- 2020