Main
Thứ ba, ngày 23/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 138/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường vào khu nhà ở dịch vụ công nhân và tuyến đường nối Khu nhà ở công nhân với khu 50 ha mở rộng Khu công nghiệm Gián Khẩu.
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 10/12/2021
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND
File đính kèm