Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 24/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết Phê duyệt Đề án số 12/ĐA-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về Xuất khẩu lao động tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành Nghị quyết kỳ họp HĐND tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 06/07/2017
Ngày hiệu lực 06/07/2017
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt
File đính kèm
Nghị quyết Phê duyệt Đề án số 12/ĐA-UBND ngày 20/6/2017  của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về Xuất khẩu lao động tỉnh Ninh Bình