Main
Thứ sáu, ngày 12/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 15/2020/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết điều chỉnh kinh phí thực hiện Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐNDngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 27/05/2020
Ngày hiệu lực 08/06/2020
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Trần Hồng Quảng
File đính kèm
Nội dung chi tiết