Main
Thứ sáu, ngày 12/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 55/2022/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách cấp tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 27/10/2022
Ngày hiệu lực 08/11/2022
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Phó Chủ tịch HĐND
File đính kèm

Nội dung chi tiết