Main
Thứ ba, ngày 16/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 86/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết ban hành Quy định một số nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 09/12/2022
Ngày hiệu lực 20/12/2022
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Phó Chủ tịch HĐND
File đính kèm

Nội dung chi tiết