Main
Thứ ba, ngày 16/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 87/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 09/12/2022
Ngày hiệu lực 09/12/2022
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Phó Chủ tịch HĐND
File đính kèm

Nội dung chit tiết