Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 26/2019/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 và Điều 2 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành Thường trực HĐND tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 12/07/2019
Ngày hiệu lực 01/08/2019
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt
File đính kèm

Nội dung chi tiết