Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 14/2019/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết Bãi bỏ một phần nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 2 và Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng côn
Cơ quan ban hành Thường trực HĐND tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 12/07/2019
Ngày hiệu lực 01/08/2019
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Trần Hồng Quảng
File đính kèm

Nội dung chi tiết