Main
Thứ tư, ngày 17/07/2024
Hệ thống văn bản
Ký hiệu 16/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết bãi bỏ khoản 18 Mục A quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm nộp ngân sách nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo NQ số 01/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh và NQ số 26/2014/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 về việc quy định tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô cho các xã xây dựng NTM trên địa bàn các huyện, thị xã của tỉnh Ninh Bình
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết Kỳ họp HĐND tỉnh
Ngày ban hành 04/08/2016
Ngày hiệu lực
Ngày hết hiệu lực Còn hiệu lực
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND
File đính kèm