Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Tọa đàm về công tác cán bộ nữ

Thứ sáu, 08/03/2019
Sáng 6/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tọa đàm về công tác cán bộ nữ. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh và một số sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị -xã hội của tỉnh; Đảng đoàn- Hội LHPN tỉnh; Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức các huyện, thành ủy; đại diện Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ cấp tỉnh, huyện; Trưởng phòng Nội vụ, Chủ tịch Hội LHPN các huyện, thành phố.

Đề dẫn hội nghị do đồng chí Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nêu rõ: Trong những năm qua, công tác phụ nữ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng đã được các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đặc biệt quan tâm và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỉnh đã có nhiều chủ trương, chính sách để lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ cán bộ nữ phấn đấu, rèn luyện, nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. 

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nữ được quan tâm hơn, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Nhiều cán bộ nữ được tín nhiệm giao trọng trách các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở, phát huy tốt hơn vai trò, vị trí của cán bộ nữ, thu hẹp dần khoảng cách về giới, đồng thời góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác cán bộ nữ của tỉnh còn một số khó khăn, hạn chế: Tỷ lệ nữ giữ vị trí lãnh đạo, quản lý còn chưa tương xứng với lực lượng lao động nữ. Cơ cấu cán bộ nữ phân bổ không đều. Số lượng nữ cán bộ lãnh đạo khối quản lý Nhà nước còn ít, nhất là các lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật. Cán bộ nữ chủ yếu là cấp phó; công tác trong cơ quan Đảng, đoàn thể, lĩnh vực văn hóa xã hội. Cơ cấu nữ đại biểu HĐND các cấp do bố trí gắn với cơ cấu khác nên có nữ đại biểu HĐND chưa thực sự đại diện cho giới nữ; tiếng nói, vai trò quyết định của một số ít cán bộ nữ còn hạn chế...


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị

Nhằm khắc phục những hạn chế trên, tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề cơ bản về công tác cán bộ nữ như: Thực trạng công tác cán bộ nữ; những khó khăn, cản trở đối với sự phấn đấu, vươn lên của nữ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt các chỉ tiêu để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ... 

Bên cạnh đó, các đại biểu cùng nhau chia sẻ các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác nữ trong thời gian tới nhằm khơi dậy và phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đảm nhiệm một số nhiệm vụ trong chương trình phát triển kinh tế, xã hội.

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh hoan nghênh Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn Phòng Tỉnh ủy, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh để tổ chức hội nghị. Kết quả hội nghị là bước chuẩn bị nhằm tìm giải pháp đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo quản lý, trước mắt là chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm 2021 - 2026 phù hợp đối với từng địa phương, từng đơn vị.

Khẳng định những kết quả công tác cán bộ nữ và những đóng góp của cán bộ nữ ở các địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng những ý kiến của các đại biểu tại buổi tọa đàm rất sâu sắc, sát với thực tiễn. 

Chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân tồn tại trong công tác cán bộ nữ thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới cần nâng cao nhận thức, quan điểm của các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là của người đứng đầu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới một cách rộng rãi, thường xuyên, liên tục; quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” và Chương trình hành động số 15 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 11; nắm vững quan điểm “Xây dựng, phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng”. 

Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong công tác cán bộ nữ, cần có giải pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu nữ cấp ủy, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Hàng năm cần rà soát, bổ sung quy hoạch đảm bảo số lượng, chất lượng nhân sự nữ gắn với đào tạo, sử dụng; kiên trì, bền bỉ, kiên quyết trong tạo nguồn, phát hiện nhân tố tích cực, có triển vọng, cán bộ nữ trẻ để chuẩn bị cho nguồn cho nhiệm kỳ tới.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh kỷ niệm ngày phụ nữ 8/3

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, trong công tác quy hoạch cán bộ cán bộ nữ phải tiến hành theo phương châm “động” và “mở”, gắn quy hoạch với đề bạt, bổ nhiệm, khắc phục tình trạng quy hoạch một cách hình thức. Mạnh dạn, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ, nhất là cán bộ trẻ có tiềm năng, có tố chất và khả năng phát triển.

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ các cấp cần tích cực, chủ động phối hợp với Ban Tổ chức, cấp ủy và ngành Nội vụ để rà soát, tham mưu, đề xuất với cấp ủy nhân tố nữ tiêu biểu để đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và có kế hoạch sử dụng, nhất là trước kỳ Đại hội Đảng và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; tham mưu xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phụ nữ, tập trung trang bị kỹ năng lãnh đạo, quản lý..., đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện để phụ nữ rèn luyện phấn đấu, tin tưởng giao nhiệm vụ để chị em có cơ hội khẳng định mình. Đồng chí Bí thư đề nghị sau buổi tọa đàm, các đồng chí Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sớm có kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo nguồn cán bộ nữ cho kỳ Đại hội Đảng và bầu cử đại biểu HĐND tới.

 

 

Tác giả bài viết: Báo NB

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 109

Tổng lượt truy cập: 348728