Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác bầu cử tại Kim Sơn

Thứ năm, 14/04/2016
Sáng ngày 12/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện Kim Sơn.
Đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn, đồng chí Đinh Ngọc Hà, TUV, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát. Tham dự có các đồng chi lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh và Thường trực HĐND huyện Kim Sơn. Cùng dự làm việc với Đoàn có lãnh đạo UBND huyện Kim Sơn, thành viên Ủy ban Bầu cử, lãnh đạo phòng nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện Kim Sơn.
Trước khi làm việc với Ủy ban bầu cử huyện, Đoàn đã giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Ân Hòa và thị trấn Phát Diệm. Tại đó, Đoàn đã kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri; nghe UBND xã, thị trấn báo cáo công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử.
Tại huyện, đồng chí Thư ký Ủy ban bầu cử huyện đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện. Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Kim Sơn, việc triển khai quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử; xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản để chỉ đạo triển khai, thực hiện công tác bầu cử ở địa phương; việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đã đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Kết quả hiệp thương lần 2, tổng số người được lập danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX là 78 người, ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 1.278 người. 
Huyện Kim Sơn có 9 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, 184 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn. Đến nay các xã, thị trấn đã hoàn thành việc lập, niêm yết danh sách cử tri theo luật định. Đến ngày 5/4/2016 toàn huyện có 130.193 cử tri. Cùng với đó Kim Sơn đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội cho cuộc bầu cử ở địa phương. 
Ủy ban bầu cử huyện đang tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức, động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức rõ trách nhiệm tham gia bầu cử.
Trên cơ sở thực tế giám sát tại 2 đơn vị, báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyên và các ý kiến phát biểu của các đại biểu, đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong triển khai công tác chuẩn bị bầu cử. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác hiệp thương lần 3 để lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp đảm bảo theo luật định. Đồng thời, cần tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử, trong đó chú trọng tuyên truyền về danh sách người ứng cử, cử tri. Tại mỗi khu vực niêm yết danh sách cử tri phải có số để tạo điều kiện thuấn lợi cho cử tri ghi ý kiến góp ý, kiến nghị, phản ánh về danh sách cử tri. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn ban hành văn bản thông báo về việc niêm yết danh sách cử tri, công bố rộng rãi để Nhân dân biết. Quan tâm rà soát cử tri, theo dõi sự biến động của cử tri... Đặc biệt, cần thực hiện đúng quy định về tiếp thu ý kiến của cử tri về danh sách cử tri; việc tiếp nhận và ghi vào sổ những khiếu nại về danh sách cử tri, đồng thời phải giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết theo đúng quy định. Trước ngày bầu cử cần rà soát lại danh sách cử tri, nắm chắc số cử tri có mặt ở địa phương trong ngày bầu cử để làm cơ sở tính tỷ lệ số cử tri đi bỏ phiếu.
Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban bầu cử huyện tăng cường kiểm tra nắm bắt tình hình, hướng dẫn cơ sở về công tác bầu cử. Làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ cho các ban, tổ bầu cử và các thành viên có liên quan.

Tác giả bài viết: Dương Viết Yên - Trưởng phòng Thông tin - Dân nguyện

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 15

Hôm nay: 147

Tổng lượt truy cập: 348766