Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Quyết sách kịp thời, góp phần ổn định, cải thiện đời sống cho hộ nghèo

Thứ tư, 22/03/2023

Trong thời gian qua, tỉnh Ninh Bình vẫn còn một bộ phận người nghèo  gặp khó khăn trong việc xây dựng và sửa chữa nhà ở. Theo kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2022, tỉnh có 7.438 hộ nghèo (chiếm 2,36% tổng số hộ dân cư) trong đó 6,17% số hộ thiếu hụt chỉ số tiếp cận nhà ở. Tính đến ngày 31/12/2022, toàn tỉnh còn 1.121 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ, trong đó 693 hộ có nhu cầu xây mới, 428 hộ có nhu cầu sửa chữa.

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và thực hiện các Chiến lược, chương trình phát triển nhà ở đã được phê duyệt, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XV, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐND ngày 10/3/2022 Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025. Việc ban hành Nghị quyết là cần thiết, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, nhất là những hộ nghèo cần được hỗ trợ kịp thời. Theo quy định, mức hỗ trợ xây dựng mới là 100 triệu đồng/căn, mức hỗ trợ sửa chữa là 50 triệu đồng/căn. Dự kiến kinh phí thực hiện cho giai đoạn 2023-2025 khoảng 84,5 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh. 

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành để các hộ nghèo sớm được hưởng lợi từ chính sách, góp phần ổn định, cải thiện cuộc sống cho người nghèo./.

Tác giả bài viết: Phòng TTDN

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 540

Tổng lượt truy cập: 349159