Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV

Thứ sáu, 06/12/2019
Sáng ngày 5/12, HĐND tỉnh tiếp tục ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 15 với nội dung nghe các tờ trình, báo cáo và thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
HĐND tỉnh đã nghe: Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2018; Tờ trình về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2020; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách áp dụng cho huyện Yên Mô; Tờ trình về việc chấp thuận danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020;Tờ trình về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020; Tờ trình về việc thông qua Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;Tờ trình về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Tờ trình về điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (đợt 2); Tờ trình về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương; Tờ trình về việc giao vốn ngân sách Trung ương năm 2019 hỗ trợ tỉnh thực hiện dự án cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng năm 2019; Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài (ODA) nguồn ngân sách Trung ương năm 2019; Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020; Tờ trình về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách Trung ương; Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư phía Đông đường Nguyễn Minh Không (đường Quốc lộ 1 tránh thành phố Ninh Bình) xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình; Tờ trình về việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập của Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Ninh Bình năm 2020; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết phân cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và phân cấp thẩm quyền quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình; Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; Tờ trình về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019-2025.
Tiếp đó, kỳ họp đã nghe Báo cáo thẩm tra báo cáo, tờ trình,  dự thảo nghị quyết của các Ban Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế, Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.
Cũng trong buổi sáng ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Bùi Mai Hoa và ông Đinh Ngọc Hà. 100% đại biểu có mặt đã tán thành thông qua Dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịchHĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 bằng hình thức bấm nút biểu quyết.

Đại biểu HĐND tỉnh bấm nút biểu quyết tại kỳ họp
 
Đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Thạch, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Kết quả, 100% đại biểu có mặt tán thành thông qua Dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 bằng hình thức bấm nút biểu quyết.
HĐND tỉnh nghe ông Bùi Hoàng Hà, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đinh Công Thanh, TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, 43/43 đại biểu có mặt đồng ý với việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Đinh Công Thanh. 100% đại biểu có mặt nhất trí thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.
 

Tác giả bài viết: Phan Thùy Linh - Phòng Tổng hợp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 536

Tổng lượt truy cập: 349155