Main
Chủ nhật, ngày 16/06/2024

Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XV

Thứ tư, 03/04/2024

Sáng ngày 03/4/2024, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XV. Các đồng chí: Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Hoàng Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu Lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện thành phố.

Ảnh: Quang cảnh kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XV được tổ chức để thực hiện các công việc đột xuất, phát sinh góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh quốc phòng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung trình tại kỳ họp để các nghị quyết HĐND tỉnh thông qua có chất lượng; góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo của tỉnh, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Sau phần phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu đã nghe các tờ trình của UBND tỉnh; nghe báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban: Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.

Thảo luận tại Hội trường, các vị đại biểu HĐND tỉnh cho rằng, việc xem xét ban hành các Nghị quyết tại kỳ họp đúng thẩm quyền, nội dung bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, khả thi, tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi số; hoàn thiện hạ tầng nông thôn, bảo đảm quy hoạch, kết nối giao thông, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo…Đại biểu đề nghị đối với dự thảo Nghị quyết liên quan đến đầu tư công, tỉnh cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng gắn với tái định cư cho người dân bị thu hồi đất theo quy định. Về dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2024-2025, cần tăng cường các nguồn lực nhằm nâng cao nhận thức, năng lực và kỹ năng chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn và các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Văn Kiên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, HĐND tỉnh đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Hoàng Văn Kiên, Giám đốc Sở Tài chính. Kết quả, 100% số phiếu tán thành.

Tiếp đó, kỳ họp đã tiến hành biểu quyết thông qua 13 dự thảo nghị quyết, gồm: 07 dự thảo nghị quyết về tài chính, ngân sách; 05 dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng phòng hộ sang mục đích khác và 01 dự thảo nghị quyết về chuyển đổi số.

Ảnh: Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định kỳ họp đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền đảm bảo quy định của pháp luật. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng đồng chí Hoàng Văn Kiên đã được HĐND tỉnh tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026. HĐND tỉnh tin tưởng, đồng chí Hoàng Văn Kiên sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy cao nhất khả năng, kinh nghiệm công tác của mình làm tốt công tác tham mưu, phối hợp; khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự tin tưởng, tín nhiệm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, của các đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Để thực hiện tốt các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị xem xét, giải quyết các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Đối với Nghị quyết liên quan đến tài chính, ngân sách, kế hoạch đầu tư công, phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công, đề nghị UBND tỉnh và các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khẩn trương triển khai để bảo đảm giải ngân vốn đầu tư đúng tiến độ, kế hoạch đề ra; đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng các công trình, kịp thời khắc phục các bất cập, nâng cao hiệu quả đầu tư, nhanh chóng đưa công trình hoàn thành đi vào sử dụng.

Thứ hai: Đối với các Nghị quyết về chuyển đổi số, đề nghị UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch chi tiết, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2025 để thực hiện nghị quyết, góp phần đẩy mạnh phát triển chính quyền số, kinh tế số, đảm bảo an toàn thông tin trong môi trường số.

Thứ ba: Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của các nghị quyết đã được ban hành.

 

Tác giả bài viết: Phòng TTDN

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 32

Hôm nay: 760

Tổng lượt truy cập: 325680