Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XV

Thứ tư, 20/12/2023

Sáng ngày 20/12/2023, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XV. Các đồng chí: Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Hoàng Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Ảnh: Quang cảnh kỳ họp

Dự kỳ họp có các đồng chí: Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo: UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở; Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh, Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Trưởng Ban Quản lý xây dựng công trình giao thông tỉnh; Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa 15 được tổ chức ngay sau thành công của kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh để giải quyết công việc phát sinh, đột xuất quan trọng, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh thảo luận, xem xét, thông qua 8 dự thảo nghị quyết (02 nghị quyết về quy hoạch, 02 nghị quyết về kế hoạch đầu tư công, 02 nghị quyết về phê duyệt và thông qua chủ trương đầu tư, 01 nghị quyết về biên chế và 01 nghị quyết về nội dung, nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương).

Sau phần phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu đã nghe các tờ trình của UBND tỉnh; nghe báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban: Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Pháp chế HĐND tỉnh; thảo luận tại Hội trường và tiến hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Ảnh: Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định kỳ họp đã thành công tốt đẹp. Để thực hiện tốt các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, đồng  chí đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Đối với nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết thông qua Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2040, đề nghị UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Thứ hai: Đối với các Nghị quyết liên quan đến kế hoạch đầu tư công, nghị quyết phê duyệt, thông qua chủ trương đầu tư công, đề nghị UBND tỉnh và các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khẩn trương triển khai để bảo đảm giải ngân vốn đầu tư đúng tiến độ, kế hoạch đề ra; đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng các công trình, kịp thời khắc phục các bất cập, khó khăn, nâng cao hiệu quả đầu tư, nhanh chóng đưa công trình hoàn thành đi vào sử dụng.

Thứ ba: Đối với nghị quyết về nội dung, nhiệm vụ chi và nghị quyết về biên chế, đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả tốt.

Thứ tư: Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả các nghị quyết đã được ban hành.

Tác giả bài viết: Phòng Thông tin, Dân nguyện

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8

Hôm nay: 103

Tổng lượt truy cập: 348722