Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khoá XIV

Thứ tư, 02/10/2019
Sáng ngày 30/9, HĐND tỉnh khoá XIV tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Ngọc Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.
Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh; Giám đốc các sở: Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Văn hóa - Thể thao, Công thương; Giám đốc các Ban quản lý dự án: Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Kỳ họp này là kỳ họp bất thường lần thứ 3 được HĐND tỉnh tổ chức trong năm 2019 theo quy định tại Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Hướng dẫn một số hoạt động của HĐND để xem xét, quyết định một số nội dung cấp bách, cần quyết định ngay, phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh, nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Những nội dung được xem xét và quyết định tại kỳ họp này là những vấn đề quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp để HĐND tỉnh xem xét và quyết định, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.
Kỳ họp đã nghe 08 tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Có 3 đại biểu phát biểu tại hội trường về các nội dung của kỳ họp.
Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đã trao đổi nội dung liên quan đến dự thảo Nghị quyết về tuyến Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I); Chủ tọa kỳ họp xin ý kiến các đại biểu HĐND tỉnh về một số nội dung qua báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Các đại biểu HĐND tỉnh thống nhất, biểu quyết thông qua 8 dự thảo nghị quyết tại kỳ họp.
Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Theo đó, sau khi nghe Chủ tịch HĐND tỉnh giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh đã bầu ban kiểm phiếu. Kết quả bỏ phiếu, ông Nguyễn Văn Định, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 được 46/46 phiếu.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khoá XIV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận, xem xét, quyết định thông qua 09 dự thảo nghị quyết, trong đó có 01 nghị quyết về công tác nhân sự và đề nghị ngay sau kỳ họp, các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin đại chúng và các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả kỳ họp. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, nhất là việc thực hiện các quy trình, thủ tục và chỉ đạo tổ chức triển dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I); đồng thời tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 theo Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã đề ra. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý: thời gian từ nay đến hết năm 2019 không còn nhiều, để chuẩn bị tốt các nội dung Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh đúng thời hạn. Đề nghị các Ban của HĐND tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan ngay từ khi xây dựng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để tiến hành thẩm tra các nội dung theo đúng quy định, đảm bảo các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 chất lượng, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương./.
 

Tác giả bài viết: Phan Thùy Linh - Phòng Tổng hợp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 12

Hôm nay: 129

Tổng lượt truy cập: 348748