Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XV

Thứ hai, 16/01/2023

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XV được tổ chức trong buổi chiều ngày 12/01/2023 đã thành công tốt đẹp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh; ChánhVăn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh; thảo luận, xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách Trung ương. Đồng chí nhấn mạnh: Đây là các nội dung quan trọng, đặc biệt việc kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh có ý nghĩa rất lớn đối với tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thể hiện rõ chính kiến khi thảo luận, quyết định những vấn đề được trình tại kỳ họp, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng sự mong đợi, tin tưởng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Sau phát biểu khai mạc, HĐND tỉnh đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Theo đó, HĐND tỉnh đã biểu quyết và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Hoàng Trung Kiên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Công Thương.

Tiếp đó, HĐND tỉnh thực hiện quy trình bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả: 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt đã bầu đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà và các đồng chí lãnh đạo UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Tuất.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng đoàn Quốc hội, các cơ quan Trung ương, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, giới thiệu, tin tưởng và tín nhiệm giao trọng trách mới. Đồng chí khẳng định nhiệm vụ mới được giao là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Tuất cho biết: Trên cương vị mới, đồng chí sẽ nỗ lực hết sức mình, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên, người đại biểu HĐND tỉnh; gương mẫu trong công tác và trong cuộc sống, cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh để HĐND tỉnh thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh- quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Quốc hội, các cơ quan Trung ương, đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội của tỉnh, các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, các đại biểu HĐND tỉnh, cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân trong tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng theo chương trình kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận, xem xét tờ trình và thông qua dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách Trung ương.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Sau thời gian làm việc khẩn trương, tích cực, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền đảm bảo quy định của pháp luật. Việc thông qua dự thảo nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách Trung ương là một trong những cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ về đầu tư công trong năm 2023. Đồng chí đề nghị ngay sau kỳ họp, các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin đại chúng và các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả kỳ họp. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tác giả bài viết: Phòng Thông tin - Dân nguyện

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7

Hôm nay: 102

Tổng lượt truy cập: 348721