Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Khối thi đua các cơ quan Tham mưu - Tổng hợp tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2023

Thứ sáu, 10/02/2023

Sáng ngày 03/02/2023, tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư, Khối thi đua các cơ quan Tham mưu - Tổng hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023.

Chủ trì Hội nghị, ông Bùi Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Khối Trưởng Khối thi đua. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các cơ quan, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng thuộc các đơn vị trong Khối và đại diện lãnh đạo Ban Thị đua – Khen thưởng tỉnh.

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Hưởng ứng các phong trào thi đua năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và Khối thi đua các cơ quan Tham mưu - Tổng hợp phát động, ngay từ đầu năm 2022, Khối đã tổ chức phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua với những nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của các đơn vị trong Khối. Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi, đua khen thưởng tại mỗi cơ quan, đơn vị; xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động thi đua, tạo sức mạnh tổng hợp, khí thế thi đua sôi nổi để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư - đơn vị Khối trưởng dự thảo.

Các đại biểu dự Hội nghị

Lãnh đạo các đơn vị trong Khối luôn quan tâm chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị, tham gia đầy đủ các cuộc họp do Khối trưởng tổ chức và tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo kế hoạch, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Khối. Bên cạnh những thành quả đạt được, Khối cũng thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, khó khăn, hạn chế trong phong trào thi đua, khen thưởng của Khối . Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua Khối năm 2023 với việc tăng cường công tác chỉ đạo về thi đua, khen thưởng, chú trọng đến các biện pháp, giải pháp đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, tiếp tục phát huy những ưu điểm và khắc phục hạn chế nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao trong năm.

Hội nghị đã tiến hành bình xét thi đua, trên cơ sở đó thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Nội vụ; tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Cục Thống kê; đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho Sở Tài chính. Khối thi đua Tổng hợp đã suy tôn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh là Khối Trưởng và Sở Tài chính là Khối Phó Khối thi đua năm 2023 và  ký giao ước thi đua năm 2023 phát huy kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2022, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng đơn vị trong Khối, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hằng - Phòng HCTCQT

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 105

Tổng lượt truy cập: 348724