Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Khai mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV

Thứ năm, 06/07/2017
Sáng 05/6/2017, HĐND tỉnh khóa XIV đã tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 5. Dự khai mạc kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh - UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Văn Điến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí: Trần Hồng Quảng - TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Mai Hoa –TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đinh Ngọc Hà – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.
Dự kỳ họp có các vị trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV; lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thành phố; các phóng viên địa phương và Trung ương trên địa bàn tỉnh...
 


Đ/c Trầng Hồng Quảng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp
 
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng - TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và của các ngành theo luật định; nghiên cứu, thảo luận về các tờ trình, đề án của UBND tỉnh và thông qua 21 nghị quyết quan trọng liên quan đến các vấn đề tài chính – ngân sách; an sinh xã hội; đầu tư xây dựng…; nghe và cho ý kiến về Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIV; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, phát huy dân chủ, tích cực đóng góp ý kiến thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nội dung chương trình kỳ họp, đề xuất những giải pháp cụ thể, có tính khả thi để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh; UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh chuẩn bị các nội dung, giải trình rõ ý kiến chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh.
 


Đ/c Đinh Văn Điến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

 
Kỳ họp đã nghe đồng chí Đinh Văn Điến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Báo cáo khẳng định: kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là kinh tế có bước phát triển, GRDP tăng 7,8%.
Phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh.Đến nay, toàn tỉnh đã cấp 163.182 tấn xi măng, làm được 10.903 tuyến đường giao thong với tổng chiều dài 1.257,4km.
Sản xuất công nghiệp đạt gần 20,7 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 56,1% kế hoạch năm. Công tác đầu tư xây dựng, xúc tiến đầu tư được quan tâm. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã cấp GCNĐT cho 14 dự án, cấp điều chỉnh GCNĐT cho 23 dự án.
Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Công tác đối ngoại được mở rộng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.
Nhận định kinh tế trong nước năm 2017 dự báo sẽ phục hồi chậm, không đều và còn nhiều rủi ro, tác động đến nền kinh tế của tỉnh, UBND tỉnh đã xác định mục tiêu và giải pháp để phát triển kinh tế, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tiếp tục rà soát và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp theo đúng tinh thần Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 của Chính phủ; tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách Nhà nước năm 2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 14/CT—TTg; đẩy nhanh tiến độ triển khai lập các quy hoạch chi tiết các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn để thực hiện đấu giá đất năm 2017 theo đúng kế hoạch; tích cực khai thác các nguồn thu cho ngân sách, nhất là nguồn thu từ thuế, phí trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản, đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, hoạt động kinh doanh xăng dầu; tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, quân sự địa phương. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức...


Đ/c Bùi Mai Hoa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Thường trực HĐND tỉnh

 
Cũng trong phiên khai mạc, các đại biểu đã nghe đồng chí Bùi Mai Hoa - TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.


Đ/c Nguyễn Thị Thanh - UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp
 
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, những đóng góp quan trọng của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân trong tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Hoạt động của HĐND tỉnh, trong thời gian qua tiếp tục có bước đổi mới; đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ.
Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành cần xác định quyết tâm chính trị cao; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 5 (khóa XII) phù hợp với tình hình thực tiễn.
Trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện mạnh mẽ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng gắn với xây dựng nông thôn mới.Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, liên kết để phát triển du lịch. Từng bước thực hiện mục tiêu đưa Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch lớn, bền vững, có thương hiệu quốc gia, tầm cỡ khu vực và quốc tế với nhiều sản phẩm du lịch độc đáo. Nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục- đào tạo, giải quyết việc làm...
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh lưu ý: Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh có nhiều nội dung quan trọng, tác động lớn đến kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, các vị đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ nội dung các Nghị quyết HĐND tỉnh dự kiến ban hành, cân nhắc đến tính khả thi, nhất là đảm bảo các điều kiện nguồn lực để thực hiện...
Cũng trong phiên khai mạc, HĐND tỉnh đã nghe các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQVN tỉnh.
• Buổi chiều, HĐND tiếp tục nghe các báo cáo, tờ trình và thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
 Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết, nhất trí và thông qua nghị quyết xác nhận miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với ông Đinh Hồng Khanh, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng do nghỉ hưu theo chế độ.
HĐND tỉnh đã tiến hành bầu cử bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả ông Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Sở Công thương đã trúng cử chức danh Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Theo chương trình kỳ họp, ngày mai (6/7), kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV bước vào ngày làm việc thứ 2. Buổi sáng, các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại tổ; buổi chiều, các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại Hội trường, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh trao đổi, thống nhất các ý kiến sau báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận tổ và ý kiến giải trình của UBND tỉnh; thông qua các Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Tác giả bài viết: Phan Thùy Linh - Phòng Thông tin Dân nguyện

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 11

Hôm nay: 122

Tổng lượt truy cập: 348741