Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Khai mạc kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIV

Thứ năm, 15/12/2016
Sáng 12/12/21016, HĐND tỉnh khóa XIV đã tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 3. Dự khai mạc kỳ họp, đại biểu Trung ương có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng - UVTƯ Đảng - Bộ Trưởng Bộ Tài chính. Đại biểu tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh - UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Văn Điến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí: Trần Hồng Quảng - TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Mai Hoa –TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Ngọc Hà – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.
Cùng dự có các vị trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV; lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thành phố; đại biểu cử tri cơ sở; các phóng viên địa phương và Trung ương trên địa bàn tỉnh...
 
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng - TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XIV sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và của các ngành theo luật định; nghiên cứu, thảo luận về các tờ trình, đề án của UBND tỉnh và thông qua 20 nghị quyết quan trọng; nghe và cho ý kiến về Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIV; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIV; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, phát huy dân chủ, tích cực đóng góp ý kiến thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nội dung chương trình kỳ họp, đề xuất những giải pháp cụ thể, có tính khả thi để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh chuẩn bị ý kiến, giải trình rõ những nội dung chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh, căn cứ chức năng nhiệm vụ để đưa ra những cam kết và kế hoạch cụ thể thực hiện những cam kết, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri.
 

Đ/c Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV
 
Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp HĐND tỉnh lần này có nhiều nội dung quan trọng, khối lượng công việc rất lớn, thời gian họp được bố trí trong 3 ngày. Vì vậy, công tác điều hành của Chủ tọa kỳ họp phải hết sức chủ động, linh hoạt và khoa học; các cơ quan được phân công thực hiện phải trình bày tóm tắt văn bản, có trọng tâm, trọng điểm. 
 

Đ/c Nguyễn Thị Thanh - UV BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp 

 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND tỉnh cần tập trung thảo luận xác định những giải pháp hữu hiệu để tổ chức triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến thực sự trong thời gian tới. Các đại biểu HĐND tỉnh quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sát với tình hình thực tiễn của địa phương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ tham gia ý kiến để các nghị quyết của HĐND tỉnh có tính khả thi cao, khai thác, phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 

Đ/c Đinh Văn Điến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh

 
Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016, kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là kinh tế có bước phát triển, GRDP tăng 7,76%.
Phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Năm 2016, toàn tỉnh đã có thêm 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng só xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 60 xã (đạt 51%), huyện Hoa Lư được công nhận là huyện nông thôn mới. Trong năm, dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển; thu ngân sách vượt kế hoạch, đạt cao nhất từ trước đến nay (ước đạt 5.653 tỷ đồng, vượt 18,1%).
Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Công tác đối ngoại được mở rộng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.
Nhận định kinh tế trong nước năm 2017 dự báo sẽ phục hồi chậm, không đều và còn nhiều rủi ro, tác động đến nền kinh tế của tỉnh, UBND tỉnh đã xác định mục tiêu và giải pháp để phát triển kinh tế, trong đó trọng tâm là đổi mới nâng cao nhận thức và hành động theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế toàn tỉnh; đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, đảm bảo tính bền vững; cải thiện môi trường đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh; tăng cường hiệu quả công tác quản lý quy hoạch; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.
 

Đ/c Bùi Mai Hoa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
báo cáo kết quả công tác năm 2016 của Thường trực HĐND tỉnh

 
Cũng trong phiên khai mạc, các đại biểu đã nghe đồng chí Bùi Mai Hoa - TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.
Trong năm thường trực HĐND tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra. Nổi bật là đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh bảo đảm nghiêm túc, khoa học, đúng pháp luật và hiệu quả. Hoạt động giám sát, khảo sát được chú trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh và bộ máy chính quyền địa phương...
Trong chương trình làm việc buổi sáng, HĐND nghe thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIV.
 

Tác giả bài viết: Phan Thùy Linh - Phòng Thông tin Dân nguyện

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 535

Tổng lượt truy cập: 349154