Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Khai mạc kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIV

Thứ sáu, 05/08/2016
Sáng 3/8, kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIV đã khai mạc kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự khai mạc kỳ họp, đại biểu Trung ương có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng - UVTƯ Đảng - Bộ Trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Quốc An - Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đại biểu tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh - UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Văn Điến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí: Trần Hồng Quảng - TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Mai Hoa –TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Ngọc Hà – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.
Cùng dự có các vị trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV; lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thành phố; đại biểu cử tri cơ sở; các phóng viên địa phương và Trung ương trên địa bàn tỉnh...
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng - TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XIV sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và của các ngành theo luật định; nghiên cứu, thảo luận về các tờ trình, đề án của UBND tỉnh và thông qua 12 nghị quyết quan trọng; nghe và cho ý kiến về Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIV; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, phát huy dân chủ, tích cực đóng góp ý kiến thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nội dung chương trình kỳ họp, đề xuất những giải pháp cụ thể, có tính khả thi để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh chuẩn bị ý kiến, giải trình rõ những nội dung chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh, căn cứ chức năng nhiệm vụ để đưa ra những cam kết và kế hoạch cụ thể thực hiện những cam kết, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri.
 

Ảnh: Đ/c Trần Hồng Quảng - TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các vị đại biểu
vừa được Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV phê chuẩn 
giữ các chức vụ lãnh đạo cơ quan Trung ương và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

 
Nhân dịp này, HĐND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng các vị đại biểu vừa được Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV phê chuẩn giữ các chức vụ lãnh đạo cơ quan Trung ương và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Báo cáo khẳng định, 6 tháng đầu năm 2016, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Kinh tế tiếp tục ổn định và có mặt phát triển; một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng khá; sản xuất nông nghiệp được mùa; phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; dịch vụ, du lịch phát triển khá; văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm, công tác đối ngoại được mở rộng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường; công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo. Hoạt động của chính quyền các cấp có nhiều đổi mới, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên. Phối hợp tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
6 tháng cuối năm, UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; triển khai lồng ghép các chương trình dự án xây dựng nông thôn mới; thực hiện nghiêm túc Phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 đã được phê duyệt. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục rà soát và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2016. Tăng cường công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội...
Kỳ họp cũng đã nghe đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Báo cáo nêu rõ, 6 tháng đầu năm Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động triển khai các nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và giành được nhiều kết quả toàn diện. Nổi bật là tham gia công tác chuẩn bị công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 góp phần vào thành công của Cuộc bầu cử; Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh được thực hiện chủ động đảm bảo quy định của pháp luật, bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và phù hợp với tình hình chung của tỉnh. Công tác dân nguyện được chú trọng…
 

Ảnh:Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc kỳ họp.

 
Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh có nhiều nội dung quan trọng, tác động lớn đến kinh tế - xã hội của tỉnh và chỉ tiêu, kế hoạch năm 2016 cũng như cả nhiệm kỳ 5 năm, nhất là Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016-2020, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận kỹ nội dung các Dự thảo Nghị quyết, trong đó cân nhắc đến phạm vi đối tượng tác động cũng như tính khả thi của các chính sách khi ban hành.
Kỳ họp cũng đã nghe đồng chí Đinh Tiến Dũng, UVTƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV.
Trong chương trình làm việc buổi sáng, các đại biểu nghe thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ VN tỉnh; nghe các báo cáo của các cơ quan tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIV và báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016.
* Chiều ngày làm việc thứ nhất kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIV, các đại biểu đã nghe các báo cáo, tờ trình và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về các Đề án, tờ trình.
Cụ thể gồm: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2016; Tờ trình về việc ban hành nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Bình 5 năm 2016- 2020; Tờ trình về việc đề nghị thông qua quy hoạch phân bổ nguồn nước dưới đất và phòng, chống, khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Tờ trình về việc phê duyệt danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2016; Tờ trình về việc bãi bỏ khoản 18, mục A quy định mức thu, tỉ lệ phần trăm nộp ngân sách nhà nước và để lại đơn vị thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (ban hành kèm theo Nghị quyết số 01 ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh) và nghị quyết số 26 ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc quy định tỉ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô cho các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện, thị xã của tỉnh; Tờ trình về việc Quy định mức học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ sinh hoạt phí đối với học sinh hệ chuyên của trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình; tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định mức học phí, học phí học các môn tự chọn đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 của tỉnh Ninh Bình; tờ trình về việc quy định mức thu học phí đối với chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021; tờ trình về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2016-2020; Tờ trình về việc quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Tờ trình về việc đề nghị thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Ninh Bình; Tờ trình về việc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa; tờ trình về việc đề nghị phê duyệt Đề án số 13/ĐA-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án số 20/ĐA-UBND ngày 25/11/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết sông Hoàng Long đến năm 2025 được phê duyệt kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh Ninh Bình.
 

Tác giả bài viết: Phan Thùy Linh - Phòng Thông tin Dân nguyện

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7

Hôm nay: 124

Tổng lượt truy cập: 348743