Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Khai mạc kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XV

Thứ tư, 06/12/2023

Sáng ngày 06/12/2023, HĐND tỉnh khóa XV khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 17. Các đồng chí: Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Ảnh: Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp

Dự khai mạc kỳ họp có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy; đại biểu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương; các vị trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Lãnh đạo HĐND tỉnh, nguyên Lãnh đạo UBND tỉnh, nguyên Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Cục Thi hành án Dân sự tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các đồng chí Bí thư các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN các huyện, thành phố; đại biểu cử tri ở cơ sở; đại biểu các cơ quan báo chí của Trung ương.

Ảnh: Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Trường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Trường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong nửa nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, HĐND tỉnh đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn theo quy định và thẩm quyền, tổ chức thành công 16 kỳ họp, đã quyết nghị thông qua 326 nghị quyết về những vấn đề quan trọng của địa phương. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đồng chí cho biết, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thực hiện các nội dung: Xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh; xem xét báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; Báo cáo của các cơ quan tư pháp; nghe Thông báo, báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và xem xét, thông qua 65 dự thảo nghị quyết. Để hoàn thành tốt nội dung, chương trình kỳ họp, đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, nghiên cứu kỹ, thể hiện chính kiến khi thảo luận và quyết định những vấn đề được trình tại kỳ họp; tích cực tham gia chất vấn, góp phần thành công cho kỳ họp, đáp ứng sự mong đợi, tin tưởng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp đã nghe đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Ảnh: Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Theo đó, năm 2023, UBND tỉnh đã tập trung, chủ động, linh hoạt trong điều hành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, do vậy, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực và toàn diện, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/15 chỉ tiêu chủ yếu (trong đó có 10 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức), có 03 chỉ tiêu dự kiến không hoàn thành do ảnh hưởng của tình hình chung về chính trị - kinh tế của thế giới và khu vực (gồm: tốc độ tăng trưởng GRDP, thu NSNN trên địa bàn và tổng kim ngạch xuất khẩu). Năm 2024, UBND tỉnh đề ra mục tiêu tổng quát và dự kiến 15 chỉ tiêu chủ yếu và 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Ảnh: Đồng chí  Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh

Tiếp đó, kỳ họp đã nghe đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh. Trong năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức tốt 7 kỳ họp HĐND tỉnh, kịp thời giải quyết những công việc đột xuất phát sinh, những vấn đề UBND tỉnh trình và thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành đảm bảo quy định của pháp luật và chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nguyện vọng của nhân dân. Hoạt động giám sát tiếp tục có sự đổi mới, ngày càng hiệu quả; phương thức giám sát được cải tiến, kết hợp giữa xem xét báo cáo, hồ sơ với khảo sát thực tế. Công tác tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện sớm hơn so với các năm trước. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện thường xuyên, theo quy định. Chủ động triển khai, thực hiện quy trình, các nội dung về lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Năm 2024, HĐND tỉnh đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cấp, các ngành quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Quốc hội và HĐND tỉnh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2024 và các kỳ họp giải quyết công việc phát sinh, đột xuất; xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; nâng cao chất lượng giám sát trực tiếp tại kỳ họp, nhất là hoạt động chất vấn; tăng cường hướng dẫn hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ; thực hiện tốt công tác thông tin, dân nguyện; tham gia ý kiến vào các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật…

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, khẳng định thời gian qua, HĐND tỉnh đã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, ngoài các kỳ họp thường lệ, trong năm HĐND tỉnh đã tổ chức các kỳ họp chuyên đề, đã kịp thời tháo gỡ, giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương, cụ thể hóa những quy định của Trung ương, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác quản lý, điều hành ở địa phương và yêu cầu của thực tiễn.

Ảnh: Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hơn nữa; tăng cường kiểm tra, giám sát, đổi mới phương thức lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu các cấp; huy động cả hệ thống chính trị để tham gia thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ công tác. Trong đó, trọng tâm là tập trung xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Bình trở thành đô thị di sản thiên niên kỷ. Thực hiện và hoàn thành các nội dung theo Chương trình công tác toàn khóa, các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu đã được Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XXII thống nhất điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Kiên định các mục tiêu, phát triển kinh tế - xã hội theo hướng "Xanh, bền vững và hài hòa", phát triển kinh tế đi đôi với công bằng và tiến bộ xã hội. Phấn đấu thực hiện tốc độ tăng trưởng GRDP trong năm 2024 từ 7,6% trở lên. Thực hiện các giải pháp tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế cao, gắn với cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng.

Để các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống, ngay sau Kỳ họp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan của tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện tốt nghị quyết của kỳ họp, tiếp tục cụ thể hóa và đưa chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống…

Trong chương trình làm việc buổi sáng, HĐND nghe Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XV và các báo cáo, tờ trình quan trọng khác.

Trong phiên làm việc buổi chiều, HĐND tỉnh tiếp tục nghe các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tác giả bài viết: Phòng Thông tin, Dân nguyện

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9

Hôm nay: 133

Tổng lượt truy cập: 348752