Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Kết quả Hội nghị hiệp thương lần 3

Thứ sáu, 22/04/2016
Từ ngày 13 đến ngày 15/4/2016, đã hoàn thành công tác hiệp thương lần 3 lập danh sách giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo dân chủ, đúng luật và thời gian theo luật định.
Ngày 13/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Đến ngày 10/4/2016, Ninh Bình đã hoàn thành tổ chức 10 hội nghị với 978 cử tri có mặt lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đảm bảo dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ. Kết quả 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV có số phiếu tín nhiệm đều đạt tỷ lệ 100%. Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách 8 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021. Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện bước 4 lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đến ngày 10/4, Ninh Bình đã hoàn thành tổ chức 79 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 98 người ứng cử với 8.420 cử tri có mặt. Số phiếu tín nhiệm của 98 người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021 đều đạt tỷ lệ 100%. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách 85 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021.
Sáng ngày 13-4, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ninh Bình đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để thỏa thuận, lập danh danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Thành phố đã tổ chức hội nghị tại khu dân cư lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 62 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Đã có 62 người ứng cử đạt tỷ lệ nhất trí 100%. Sau khi hoàn thành lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, đã có 10 người xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí để 10 người có đơn xin rút không ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị đã thảo luận, biểu quyết, thống nhất lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 52 ứng cử viên. Về cơ cấu: đại biểu là nữ chiếm tỷ lệ 45%, trẻ tuổi 35%, ngoài Đảng 10%, tôn giáo 2%.
          Chiều ngày 13/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Hoa Lư tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến ngày 7/4, có 57/58 người ứng cử đại biểu HĐND huyện đã hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú (có 1 người chuyển công tác nên không tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú). Đã có 8 người trong danh sách sơ bộ có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện Hoa Lư nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách 8 người xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; thông qua danh sách chính thức 50 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Hoa Lư nhiệm kỳ 2016-2021.
Chiều ngày 13-4, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Điệp đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để thỏa thuận, lập danh danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến ngày 8/4, Ủy ban MTTQ các xã, phường trên địa bàn đã tổ chức 43 hội nghị tại khu dân cư, với 3.520 cử tri tham dự lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 61 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Đã có 60/61 người ứng cử đạt tỷ lệ nhất trí 100%, 1 ứng cử viên đạt tỷ lệ 86,7%. Có 11 người xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí để 11 người có đơn xin rút không ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị đã thảo luận, biểu quyết, thống nhất lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 50 ứng cử viên. Về cơ cấu: đại biểu là nữ chiếm tỷ lệ 38%, trẻ tuổi 24%, ngoài Đảng 10%, tôn giáo 2%.
 Ngày 14/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Yên Khánh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến ngày 8/4/2016, đã có 60 thôn, xóm, tổ dân phố đã tổ chức xong hội nghị với 4.652 cử tri tham dự lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với 76 người ứng cử đại biểu HĐND huyện đảm bảo dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ thời gian kế hoạch. Kết quả có 76 người ứng cử đại biểu HĐND huyện đều đạt tín nhiệm 100%. Hội nghị đã biểu quyết, nhất trí thông qua danh sách chính thức 60 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Yên Khánh nhiệm kỳ 2016-2021. Về cơ cấu: đại biểu là nữ chiếm tỷ lệ 43,3%, trẻ tuổi 26,7%, ngoài Đảng 13,3%, tôn giáo 6,6%, đại biểu tái cử 18,3%.
Sáng ngày 14/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Nho Quan đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến ngày 5/4/2016, huyện Nho Quan đã tổ chức 49 hội nghị với 3.295 cử tri có mặt lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 77 người ứng cử. Kết quả có 77 người ứng cử đại biểu HĐND huyện có số phiếu tín nhiệm đạt tỷ lệ 100%. Ngay sau hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, Ủy ban MTTQ huyện đã nhận được 14 đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị đã tiến hành thảo luận và nhất trí cho 14 người được rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện. Các đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí 100% danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Nho Quan nhiệm kỳ 2016-2021 là 63 người. Về cơ cấu: đại biểu là nữ chiếm tỷ lệ 49,2%, trẻ tuổi 30,2%, ngoài Đảng 15,9%, tôn giáo 6,3%, người dân tộc thiểu số 15,9%.
Chiều ngày 14/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Gia Viễn đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Đến ngày 5/4/2016, huyện Gia Viễn đã hoàn thành việc tổ chức 44 hội nghị với 3.190 cử tri có mặt lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 60 người ứng cử. Kết quả có 59/60 người ứng cử đại biểu HĐND huyện có số phiếu tín nhiệm đạt tỷ lệ 100%, 1/60 người ứng cử đại biểu HĐND huyện có số phiếu tín nhiệm đạt 98,3%. Ngay sau hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi làm việc, công tác, Ủy ban MTTQ huyện đã nhận được 5 đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị đã tiến hành thảo luận, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Các đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí 100% danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Gia Viễn nhiệm kỳ 2016-2021 là 55 người. Về cơ cấu: đại biểu là nữ chiếm tỷ lệ 34,5%, trẻ tuổi 25,4%, ngoài Đảng 12,7%, tôn giáo 1,8%, người dân tộc thiểu số 5,4%.
Ngày 15 tháng 4 năm 2016 Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Mô tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Yên Mô, nhiệm kỳ 2016- 2021. Đến ngày 10/4/2016, huyện Yên Mô đã hoàn thành việc tổ chức 51 hội nghị với 3.977 cử tri có mặt lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 65 người ứng cử. Kết quả có 65/65 người ứng cử đại biểu HĐND huyện có số phiếu tín nhiệm đạt tỷ lệ 100%. Hội nghị đã thống nhất lập danh sách 54 người những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Mô khoá XIII, nhiệm kỳ 2016- 2021 với  cơ cấu nữ đạt tỷ lệ 39 %, trẻ tuổi đạt 29,63%, tôn giáo 3,6% và ngoài Đảng đạt tỷ lệ 11,11%.
Chiều ngày 15/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Kim Sơn đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Từ ngày 23/3 đến ngày 9/4/2016, đã hoàn thành việc tổ chức 63 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú tại địa bàn huyện và phối hợp với 5 xã, phường ngoài huyện để tổ chức 5 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 78 người ứng cử. Kết quả có 78 người ứng cử đại biểu HĐND huyện có số phiếu tín nhiệm đạt tỷ lệ 100%. Ngay sau hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, Ủy ban MTTQ huyện đã nhận được 12 đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị đã tiến hành thảo luận và nhất trí cho 12 người được rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện. Hội nghị đã biểu quyết nhất trí 100% danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Kim Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 là 66 người. Về cơ cấu: đại biểu là nữ chiếm tỷ lệ 40,9%, trẻ tuổi 27,2%, ngoài Đảng 21,2%, tôn giáo 16,6%.
Như vậy, sau hiệp thương lần 3, tỉnh Ninh Bình có 540 người trong danh sách chính thức ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện. Trong đó, tỷ lệ nữ đạt 42%, tuổi trẻ đạt 29,77%, người ngoài Đảng đạt 16,44%, dân tộc thiểu số đạt 2,88% và tôn giáo đạt tỷ lệ 7,55%.
 

Tác giả bài viết: Dương Viết Yên - Trưởng phòng Thông tin - Dân nguyện

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 110

Tổng lượt truy cập: 348729