Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Họp báo thông báo thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khoá XIV

Thứ năm, 15/12/2016
Ngày 28/11/2016, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp báo thông báo thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khoá XIV. Đồng chí Đinh Ngọc Hà – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi họp báo.
Dự họp báo có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Bình, Đài phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, phóng viên báo chí địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.
Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XIV được tổ chức trong 3 ngày, từ 12-14/12/2016. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét 25 báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ngành và 01 thông báo của Uỷ ban MTTQVN tỉnh theo quy định của Pháp luật; xem xét thông qua 20 Nghị quyết.
Đồng chí Đinh Ngọc Hà – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị nhấn mạnh, đây là kỳ họp đầu tiên diễn ra trong thời gian 3 ngày trọn vẹn với khối luợng công việc rất lớn, cụ thể: xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách nhà nuớc năm 2016; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán và phuơng án phân bổ ngân sách nhà nuớc năm 2017; thảo luận về các tờ trình, đề án của Thuờng trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và xem xét để thông qua 20 Nghị quyết, trong đó có 6 Nghị quyết thuờng kỳ theo quy định của pháp luật và 14 Nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực tài chính, ngân sách, tài nguyên môi truờng, giáo dục – đào tạo. Đây là những nội dung hết sức quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh ta trong thời gian tới.
Đồng chí chủ trì hội nghị cho biết, HĐND tỉnh sẽ tăng cuờng thời gian chất vấn và trả lời chất vấn (buổi sáng ngày làm việc thứ 3) tại kỳ họp này. Vì vậy, số luợng câu hỏi chất vấn cũng sẽ tăng lên so với các kỳ họp truớc với trên dưới 20 câu hỏi. Bên cạnh đó, kỳ họp cũng khuyến khích các đại biểu tích cực chất vấn trực tiếp tại hội truờng. Lãnh đạo, thủ truởng các sở, ngành tham dự sẽ trực tiếp giải trình cụ thể các vấn đề nếu đuợc đại biểu chất vấn.
Song song với việc tăng thời lượng phiên chất vấn, thời gian thảo luận tại hội truờng cũng được tăng cường. Như vậy, các đại biểu sẽ có cơ hội phát biểu, phản ảnh, làm rõ đuợc các mặt, lĩnh vực của đời sống, kinh tế - xã hội đuợc đông đảo cử tri, nhân dân trong tỉnh quan tâm.
Đặc biệt, đây là kỳ họp đầu tiên thực hiện theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Do vậy, các chính sách được đề xuất đều có tổng kết, khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến nội dung của chính sách và lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động của chính sách. Các đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh đều được Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình HĐND. Đối với các Nghị quyết do cơ quan khác trình đều phải có ý kiến bằng văn bản của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh, chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh đăng tải các đề án, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang Thông tin điện tử của HĐND tỉnh để nhân dân biết, góp ý trực tiếp.
Tại buổi họp báo, đại biểu các cơ quan truyền thông báo chí đã tham gia nhiều ý kiến vào công tác tuyên truyền, phục vụ kỳ họp. Sau khi thảo luận, đồng chí Đinh Ngọc Hà – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã thay mặt Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan truyền thông, báo chí quan tâm tăng cường thời lượng, nâng cao chất lượng hoạt động, phản ánh được tinh thần của kỳ họp; đảm bảo nội dung tuyên truyền của kỳ họp đến đông đảo quần chúng, nhân dân theo dõi, giám sát và thống nhất lịch đưa tin, phát sóng kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khoá XIV.
Theo đó, Đài phát thanh và truyền hình Ninh Bình sẽ phát sóng trực tiếp sáng ngày làm việc thứ nhất (12/12/2016) với nội dung khai mạc kỳ họp, nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, nghe các báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và ngày làm việc thứ ba (14/12/2016), nội dung : Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, thảo luận tại hội trường, thông qua các Nghị quyết của kỳ họp, bế mạc kỳ họp. Đưa tin chiều ngày làm việc thứ nhất và ngày làm việc thứ hai, nội dung : kỳ họp nghe các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, đại biểu tiến hành thảo luận Tổ. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cử phóng viên theo dõi, đưa tin về những nội dung trên.
Báo Ninh Bình đăng tải bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đăng tin, bài phản ánh hoạt động của kỳ họp; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đưa nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XIV vào Thông tin nội bộ; các cơ quan thông tấn báo chí quan tâm đến việc phỏng vấn đại biểu tham dự kỳ họp, cũng như phản ánh kịp thời những ý kiến của cử tri về nội dung kỳ họp và đăng tải các Nghị quyết của kỳ họp.
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Phan Thùy Linh - Phòng Thông tin Dân nguyện

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 17

Hôm nay: 514

Tổng lượt truy cập: 349133