Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh

Thứ ba, 22/05/2018
Chiều ngày 10/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến hết năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; thành viên Đoàn giám sát; đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở Nội vụ, Tư pháp; đại diện Thường trực HĐND các huyện Kim Sơn, Yên Mô; trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng HĐND tỉnh. Đồng chí Trần Hồng Quảng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Theo đó, trong các ngày từ 13/4 đến ngày 26/4/2018, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến hết năm 2017. Qua giám sát cho thấy:
Tình hình tổ chức của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp huyện, cấp xã cơ bản đảm bảo số lượng, cơ cấu theo quy định. Nhiệm kỳ 2016-2021, trên địa bàn tỉnh đã bầu được 272 đại biểu HĐND cấp huyện, 3.761 đại biểu HĐND cấp xã. HĐND cấp huyện thành lâp 58 Tổ đại biểu được chia theo đơn vị bầu cử hoặc ghép các đơn vị bầu cử thành một tổ đại biểu.
Công tác tổ chức kỳ họp HĐND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Quy trình, thủ tục, thẩm quyền ban hành nghị quyết tuân theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện, cấp xã cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, kịp thời cụ thể hóa đường lối, chủ trương của cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Việc thực hiện chức năng giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND cấp huyện, xã và các Tổ đại biểu được thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm. Tuy nhiên, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn hiệu quả chưa cao, đối với cấp xã hoạt động này rất yếu, có những xã không tổ chức. Việc giám sát, tái giám sát của Thường trực và các Ban của HĐND đã được quan tâm nhưng chưa thực hiện được nhiều. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận giám sát có nội dung chưa thường xuyên. Hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND chưa thực hiện.
Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND được thực hiện nghiêm túc, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND với UBND, Uỷ ban MTTQVN cùng cấp. Việc tiếp công dân và đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được Thường trực HĐND và đại biểu HĐND quan tâm thực hiện.
Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã cơ bản đảm bảo; một số địa phương cấp xã kinh phí eo hẹp nên khó khăn khi triển khai phục vụ các hoạt động thường xuyên của HĐND.
Từ thực tế giám sát, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã có kiến nghị với các Quốc hội và các đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ, khắc phục những tồn tại hạn chế trong hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với những đánh giá, đồng thời làm rõ và thống nhất một số nội dung nêu trong dự thảo báo cáo.

Tác giả bài viết: Phan Thị Thùy Linh - Phòng Thông tin Dân nguyện

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 580

Tổng lượt truy cập: 349199