Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 Văn phòng HĐND tỉnh

Thứ sáu, 22/07/2016
Đầu tháng 7/2016, Văn phòng HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Hồng Quảng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Mai Hoa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Ngọc Hà – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban Kinh tế và Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.
Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, 6 tháng đầu năm 2016 Văn phòng HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch đề ra.
* Về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, Văn phòng tham mưu, giúp Thường trực HĐND tỉnh dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021; phối hợp thực hiện các bước hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Phục vụ Thường trực và lãnh đạo chuyên trách các Ban tham dự Hội nghị để những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.
* Công tác tham mưu, tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh, Văn phòng đã tham mưu, giúp Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị, tổ chức thành công 03 kỳ họp của HĐND tỉnh (trong đó có 01 kỳ họp bất thường của khóa XIII, 01 kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 và kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021).
* Công tác giám sát, khảo sát, Văn phòng đã tham mưu xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh thực hiện tốt 3 cuộc giám sát (Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Ban Văn hóa - Xã hội giám sát việc thực hiện Luật du lịch; Ban Pháp chế giám sát một số quy định trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động điện lục trên địa bàn); giúp các Ban HĐND thẩm tra để Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trong việc giải quyết 46 nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp chủ yếu thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách, quyết định đầu tư các dự án, đảm bảo căn cứ pháp lý, đúng quy định pháp luật, phục vụ kịp thời các yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
* Công tác thông tin - dân nguyện được duy trì, Văn phòng tham mưu, giúp Thường trực HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Kết quả đã tiếp 98 lượt công dân với 14 vụ việc tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh; tiếp nhận 54 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; đã chuyển 5 đơn, có văn bản hướng dẫn 4 đơn để công dân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền giải quyết và lưu 45 đơn theo Quy chế số 03 của Tỉnh ủy; biên tập tin, bài, phát hành Bản tin số 11,12 về hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp tỉnh Ninh Bình.
Trong 6 tháng đầu năm, Văn phòng hoàn thành việc bàn giao, tách Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh. Ngày 30/5/2016, Văn phòng chính thức đổi tên thành Văn phòng HĐND tỉnh tại Quyết định số 02/QĐ-TTHĐND của Thường trực HĐND tỉnh.
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Văn phòng đã xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm, đó là:
Một là: Tham mưu, giúp Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh ban hành Quy chế làm việc; Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; kiện toàn các Ban HĐND tỉnh.
Hai là: Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tốt các kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm; xem xét, giải quyết kịp thời, theo quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND. Tham mưu, giúp các Ban HĐND tỉnh thực hiện tốt việc thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp.
Ba là: Căn cứ Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016, tham mưu, giúp Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Nghị quyết về việc ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016-2021.
Bốn là: Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tổ chức tốt hoạt động giám sát, khảo sát theo Chương trình giám sát năm 2016 và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát và các cam kết trả lời chất vấn.
Năm là: Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo Quy chế 03 của Tỉnh uỷ; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban biên tập trong tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh tiếp nhận, biên tập và phát hành các số tiếp theo Bản tin hoạt động của Đoàn ĐBQH & HĐND các cấp tỉnh Ninh Bình; tăng cường hoạt động của Trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp.
Sáu là: Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Văn phòng, Quy chế dân chủ, Quy chế Chi tiêu nội bộ. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng để đáp ứng yêu cầu công việc. Duy trì nề nếp sinh hoạt giao ban theo tháng, quý.
Bảy là: Tổ chức tốt việc tiếp đón các đoàn khách đến thăm và làm việc với Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng.
Tám là: Tham mưu tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng hoạt động của đại biểu HĐND do Bộ Nội vụ tổ chức.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng – Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng của tập thể lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng cần tập trung chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong 6 tháng cuối năm.
 

Tác giả bài viết: Phan Thuỳ Linh - Phòng Thông tin Dân nguyện

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7

Hôm nay: 584

Tổng lượt truy cập: 349203