Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 - HĐND tỉnh khóa XIV

Thứ ba, 15/10/2019
Sáng ngày 15/10/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 - HĐND tỉnh khóa XIV. Đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị
Cùng dự có các đồng chí: Tống Quang Thìn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đinh Ngọc Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng: HĐND tỉnh; UBND tỉnh; lãnh đạo các sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND huyện Yên Mô; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tổng hợp.
Dự kiến, kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 04 đến ngày 06/12/2019. HĐND tỉnh sẽ xem xét 26 báo cáo và 01 thông báo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các ngành theo quy định; thảo luận, biểu quyết thông qua 15 nghị quyết; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp. Lãnh đạo các sở, ngành giải trình, làm rõ thêm việc ban hành các nghị quyết. Lãnh đạo Sở Tài chính đề nghị bổ sung: Báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm (2020-2022) tỉnh Ninh Bình và dự thảo Nghị quyết về cơ chế đặc thù đối với huyện Yên Mô để trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019. Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan được phân công tham mưu soạn thảo nghị quyết quy phạm pháp luật phải thực hiện đúng các quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu và thống nhất tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019-HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về nội dung kỳ họp, theo đó: HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến 26 báo cáo và 01 thông báo; xem xét, thông qua 15 dự thảo nghị quyết. Đồng thời, đồng chí đề nghị Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh, các cơ quan liên quan chuẩn bị và tổ chức kỳ họp, phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết; chuẩn bị các tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền. Đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết đảm bảo thời gian, chất lượng, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi gửi Thường trực HĐND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh chuẩn bị sớm báo cáo công tác năm 2019, chuẩn bị ý kiến chất vấn; các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND, MTTQVN cấp huyện tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, tổng hợp ý kiến cử tri, rà soát kết quả thực hiện các cam kết chất vấn, chuẩn bị ý kiến chất vấn tại kỳ họp gửi về Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

Tác giả bài viết: Phan Thùy Linh - Phòng Tổng hợp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 536

Tổng lượt truy cập: 349155