Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ ba, 19/02/2019
Ngày 18/2, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến vào một số nội dung: Tờ trình về việc thành lập Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Ninh Bình; Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2018; Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và một số nội dung khác liên quan đến công tác cán bộ.

Các đồng chí dự hội nghị

ùng dự có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các Ban Xây dựng Đảng của Trung ương; lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Cho ý kiến vào Tờ trình về việc thành lập Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Ninh Bình, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với nội dung của tờ trình như: chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Ninh Bình; cơ cấu tổ chức và biên chế; nguyên tắc hoạt động; cơ chế tài chính. Theo đó, Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Ninh Bình là cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa nhằm bảo đảm việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và bảo vệ môi trường. Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Ninh Bình trực thuộc Sở Giao thông Vận tải, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam...

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với các ý kiến các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời yêu cầu sau khi Cảng vụ được thành lập, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để bộ máy của Cảng vụ hoạt động tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm khung vị trí việc làm; thực hiện tốt chức năng quản lý chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa, bảo đảm việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Cho ý kiến vào Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với quan điểm, mục tiêu, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnhcho ý kiến cụ thể vào việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Ban: lãnh đạo, Ủy viên Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Hội đồng chuyên môn; việc giải thể và sắp xếp lại Phòng Khám- Quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh...

Kết luận nội dung này, trên cơ sở tiếp thu ý kiến các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng hoạt động của Ban, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý và chăm sóc sức khỏe cán bộ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí với phương án điều chuyển 7 biên chế của Phòng Khám- Quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh về Bệnh viện Đa khoa tỉnh; giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án.

Hội nghị cũng cho ý kiến vào Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2018 và một số nội dung khác liên quan đến công tác cán bộ.

Mai 

Tác giả bài viết: Mai Lan

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 588

Tổng lượt truy cập: 349207