Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2019 tại UBND huyện Kim Sơn

Thứ hai, 11/05/2020
Thực hiện Chương trình giám sát năm 2020, sáng ngày 11/5/2020, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND huyện Kim Sơn; tham gia Đoàn giám sát có lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Thường trực HĐND huyện Kim Sơn.
Theo báo cáo của UBND huyện Kim Sơn, từ năm 2016 đến hết năm 2019, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn, huyện đã huy động nguồn lực 1.712.217 triệu đồng (từ ngân sách nhà nước, vốn lồng ghép các chương trình, dự án, vốn tín dụng, vốn doanh nghiệp, vốn huy động, đóng góp của cộng đồng dân cư). Hết năm 2019 trên địa bàn huyện có 16/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, theo kế hoạch trong năm 2020 có thêm xã Xuân Chính và xã Cồn Thoi phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Trên địa bàn huyện có xã Đồng Hướng đăng ký xây dựng các tiêu chí phấn đấu xã nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay xã Đồng Hướng đạt 9/14 tiêu chí do tỉnh ban hành; có 6 thôn đăng ký để công nhận khu dân cư kiểu mẫu trong năm 2020. Xây dựng nông thôn mới đã góp phần thay đổi diện mạo vùng nông thôn, kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; văn hóa – xã hội được phát huy, thiết chế văn hóa ở cơ sở từng bước được tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội được ổn định.
Qua 4 năm thực hiện Chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện đã huy động nguồn lực thực hiện chương trình từ ngân sách Trung ương 26.112 triệu đồng; nguồn huy động xã hội 6.477,291 triệu đồng để thực hiện các chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ truyền thông và giảm nghèo về thông tin và nâng cao năng lực, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình. Thực hiện Chương trình góp phần cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống người nghèo, đặc biệt thông qua dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo đã giúp các hộ dân phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo. Tới nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 11,71% xuống còn 4,38% tương ứng với 2.399 hộ, 6.483 khẩu nghèo; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 12,95% xuống còn 6,36%, tương ứng với 3.486 hộ, 11.167 khẩu cận nghèo.
Tại buổi làm việc, các ý kiến phát biểu trao đổi và đề nghị làm rõ một số nội dung: Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, làm rõ cơ sở pháp lý về sự phù hợp liên quan đến tiêu chí đánh giá nông thôn mới; mô hình tổ chức triển khai thực hiện chương trình; những vướng mắc, bất cập của các chính sách HĐND tỉnh đã ban hành; đánh giá rõ hơn tình hình nợ xây dựng cơ bản khi thực hiện chương trình; các tiêu chí về môi trường, giáo dục, thiết chế văn hóa thể thao, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ tham gia đóng BHYT tự nguyện; công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; việc thực hiện chính sách đặc thù theo nghị quyết của HĐND tỉnh; ảnh hưởng trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới khi huyện phải điều chỉnh sắp xếp đơn vị hành chính….. Về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, có đại biểu đề nghị bổ sung các nhóm chỉ tiêu chủ yếu; làm rõ hơn về những bất cập trong rà soát hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh trong công tác giảm nghèo; hiệu quả của các chính sách …..
Trao đổi, giải trình các ý kiến của Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo các phòng, ban của huyện, lãnh đạo UBND huyện. Đại diện lãnh đạo huyện, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo với Đoàn giám sát một số nội dung về bộ máy giúp việc xây dựng nông thôn mới, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách của HĐND tỉnh và đề nghị tỉnh quan tâm cho huyện tiếp tục thực hiện chính sách đặc thù của HĐND tỉnh đến hết năm 2021.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chia sẻ trước những khó khăn với địa phương khi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, đánh giá cao sự nỗ lực của huyện trong việc thực hiện các chương trình và đề nghị huyện cân nhắc, tính toán kỹ về mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong nhiệm kỳ 2020-2025. Qua giám sát, Đoàn nắm tình hình của địa phương, tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của huyện để báo cáo HĐND tỉnh có chính sách tháo gỡ, giúp địa phương thực hiện tốt hơn các Chương trình trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Trần Thị Thùy Dương - Phòng Tổng hợp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 108

Tổng lượt truy cập: 348727