Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Giám sát việc triển khai thực hiện các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trong 2 năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ ba, 09/06/2020
Thực hiện Kế hoạch giám sát ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-BKTNS ngày 08/4/2020, từ ngày 03-05/6/2020, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc triển khai, thực hiện các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trong 2 năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Sở Kế hoạch&Đầu tư.
Trước khi tiến hành giám sát, Đoàn giám sát đã khảo sát các dự án đầu tư công giai đoạn 2018-2019 tại Ban Quản lý dự án thành phố Tam Điệp, thành phố Ninh Bình và các huyện Gia Viễn, Nho Quan, Yên Khánh. Qua khảo sát, giám sát, Đoàn đã xem xét, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương trong 2 năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh; khẳng định những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; trên cơ sở đó tổng hợp đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Phạm Thắng - Phòng Tổng hợp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 12

Hôm nay: 120

Tổng lượt truy cập: 348739