Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh

Thứ ba, 28/09/2021

Trong những năm gần đây, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh đã được Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo thực hiện bài bản, nề nếp, cách thức tổ chức thực hiện đã có những cải tiến, rút kinh nghiệm và đã đem lại những kết quả quan trọng trong hoạt động của HĐND tỉnh. Trong đó, có nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri được chỉ đạo giải quyết ngay đã nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của cử tri. Qua giám sát, góp phần tăng cường trách nhiệm của các cơ quan trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.
 Trước các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh, trên cơ sở báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri do UBND tỉnh chuẩn bị, trình tại kỳ họp HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã giao Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức giám sát, khảo sát. Các nội dung trên địa bàn các huyện, thành phố, ở địa bàn nào các Tổ đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm tổ chức giám sát, báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh; đối với nội còn lại, các Ban của HĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đầu mối tổng hợp chung kết quả, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp.
Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XIV cho thấy, đã có 54/54 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới HĐND tỉnh được UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo giải quyết. Trong đó, có 11/54 ý kiến, kiến nghị (chiếm 20,4%) được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành và UBND các huyện, thành phố giải quyết; 19/54 ý kiến, kiến nghị (chiếm 35,2%) đang được các cấp, các ngành triển khai giải quyết; 22/54 ý kiến, kiến nghị (chiếm 40,7%) do nguồn ngân sách tỉnh chưa có điều kiện đáp ứng hoặc thuộc thẩm quyền của Trung ương, một số kiến nghị đã được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, có những biện pháp xử lý, khắc phục tạm thời, có kế hoạch bố trí nguồn vốn để thực hiện và còn 02/54 ý kiến, kiến nghị (chiếm 3,7%) cử tri kiến nghị nhiều lần, các cơ quan có thẩm quyền đã xem xét, giải quyết, trả lời xong chưa có biện pháp để xử lý dứt điểm, cụ thể là việc: việc tăng cường kiểm tra, xử lý triệt để các công ty, nhà máy trong và ngoài khu công nghiệp Khánh Phú xả thải khói bụi, tiếng ồn gây ô nhiễm môi trường. Yêu cầu các nhà máy, công ty lắp đặt thiết bị quan trắc tự động để theo dõi, phát hiện mức độ nguy hại, xử phạt nghiêm minh hành vi gây ô nhiễm môi trường; về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Ninh Bình (Công viên văn hóa Tràng An, Trường nghiệp vụ Công an tỉnh …) nếu các dự án không khả thi đề nghị chuyển mục đích sử dụng, tránh gây lãng phí tiền của Nhà nước và thông báo cho nhân dân trong khu vực dự án có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp nhà cửa, ổn định cuộc sống.
Nhìn chung, với trách nhiệm của mình, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành có liên quan nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết cơ bản những vấn đề cử tri kiến nghị. Chất lượng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu của cử tri. Công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát được chú trọng; đã đề ra các giải pháp giải quyết theo thứ tự ưu tiên đối với những vấn đề bất cập, vướng mắc trong thực tế cử tri kiến nghị. Tuy nhiên, một số sở, ngành, địa phương triển khai giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri còn chậm, cá biệt có địa phương, sở, ngành có việc chưa tập trung, chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu với UBND tỉnh giải pháp giải quyết; còn nội dung trả lời chưa sát hoặc chưa giải trình, cung cấp đầy đủ thông tin để cử tri hiểu, chia sẻ. Có nhiều nguyên nhân, song phải kể đến đó là công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế, có những chính sách HĐND tỉnh đã ban hành song cử tri vẫn có kiến nghị; nhiều kiến nghị không có khả năng thực hiện do liên quan đến các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn của Trung ương hiện đang trong giai đoạn giãn, hoãn tiến độ thực hiện; một số ý kiến, kiến nghị còn chung chung, chưa rõ, chưa đúng chủ thể, thẩm quyền giải quyết, gây khó khăn cho việc giải quyết, trả lời. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phải xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định thời gian cụ thể giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết (cơ quan chủ tri, cơ quan phối hợp); thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải quyết; kịp thời xử lý những vướng mắc, phát sinh và tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm những việc có đủ điều kiện, khả năng giải quyết; tổng hợp, báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh để phục vụ đại biểu HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh tiếp theo; chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các nghị quyết HĐND tỉnh ban hành có liên quan trực tiếp đến đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Đồng thời, đề nghị các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đảm bảo rõ địa chỉ, nội dung cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tăng cường giám sát, nghiên cứu, đánh giá kết quả giải quyết để thông tin đến cử tri và kiến nghị những nội dung giải quyết chưa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri./.

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 95

Tổng lượt truy cập: 348714