Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Dự kiến nội dung kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh

Thứ sáu, 20/03/2020
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, thực hiện quy định tại Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Hướng dẫn một số hoạt động của HĐND, trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh; sau khi báo cáo và được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo số 09/TB-TTHĐ ngày 09/3/2020 về thời gian, dự kiến nội dung kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, theo đó kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh được tổ chức trong ngày 24/3/2020, HĐND tỉnh dự kiến xem xét, thông qua 06 dự thảo nghị quyết sau:
1. Dự thảo Nghị quyết về việc giao vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019.
2. Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định phân bổ vốn kế hoạch năm 2020 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.
3. Dự thảo Nghị quyết về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường kết nối Quốc lộ 12B với Quốc lội 10 đoạn Yên Mô – Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình (tuyến ĐT.480E cũ).
4. Dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số nội dung của Phụ lục 03 nội dung chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh.
5. Dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.
6. Dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Kỳ họp thứ 17 là kỳ họp bất thường lần thứ 2 của HĐND tỉnh từ đầu năm 2020 đến nay được tổ chức nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Để chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp, Thường HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh hoàn thiện, gửi các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp đảm bảo thời gian quy định; giao Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 20/3/2020.
 
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Thùy Dương - Phòng Tổng hợp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 535

Tổng lượt truy cập: 349154