Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thứ tư, 26/10/2022

Sáng ngày 24/10/2022, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sáng ngày 24/10/2022, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí: Bùi Hoàng Hà, Ủy viên BTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có: Đại tá Đinh Công Thanh, Ủy viên BTVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Đỗ Ngọc Hiên, Phó Tham mưu trưởng Quân khu III.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu nhất trí đánh giá: Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã luôn quán triệt đầy đủ các quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; nhận thức rõ được nhiệm vụ, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đã tạo ra bước chuyển biến quan trọng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chia sẻ bài học kinh nghiệm; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo; đề xuất một số nội dung cần được Đảng, Nhà nước, Quân khu tiếp tục quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên BTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI. Thời gian tới để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI và các nghị quyết của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần, xác định rõ tầm quan trọng của Nghị quyết, nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân và cả hệ thống chính trị đối với việc thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quản lý chặt chẽ an ninh tư tưởng, văn hóa, phòng chống hiệu quả âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; phối hợp thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội; tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác diễn tập...

Tác giả bài viết: Phòng TTDN

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8

Hôm nay: 580

Tổng lượt truy cập: 349199