Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh làm việc tại UBND huyện Nho Quan

Thứ năm, 11/05/2017
Sáng ngày 09/5/2017, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Hồng Quảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện các quy định của pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố đã làm việc tại UBND huyện Nho Quan.
Theo Báo cáo của UBND huyện Nho Quan, huyện đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, văn bản của HĐND, UBND tỉnh về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn; đã bố trí cơ bản số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn đủ theo quy định. Đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo về tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Nội vụ và UBND tỉnh. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về bầu cử, phê chuẩn, tuyển dụng, điều động, tiếp nhận và quản lý; đánh giá, xếp loại, cho thôi việc và nghỉ hưu; xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức xã được quan tâm thực hiện. Chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã được thực hiện tốt, đảm bảo theo ngạch, bậc, trình độ đào tạo, vị trí việc làm và các nghị quyết của HĐND tỉnh.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Còn một bộ phận cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã có năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm còn hạn chế. Việc bố trí sắp xếp một số cán bộ khi không tái cử chức vụ Chủ tịch các tổ chức chính trị - xã hội sang giữ chức danh công chức chưa thật sự đảm bảo về trình độ chuyên môn, năng lực công tác thực tiễn còn hạn chế; số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã còn lớn, số người kiêm nhiệm chức danh ít, đội ngũ chưa tinh gọn…
Tại Hội nghị, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện đánh giá làm rõ hơn về một số nội dung: Về hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn; số lượng cán bộ, công chức đạt chuẩn về chuyên môn; quy trình, thủ tục tuyển dụng công chức đối với những người chưa đủ trình độ, năng lực; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm; quan điểm của huyện định hướng nhất thể hóa một số chức danh cán bộ; nên bố trí kiêm nhiệm đối với các chức danh không chuyên trách như thế nào cho hợp lý? …
Kết luận Hội nghị, đ/c Trần Hồng Quảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thay mặt Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả mà UBND huyện đã chỉ đạo, thực hiện đồng thời đề nghị huyện có kế hoạch phân loại, đánh giá tạo điều kiện về đào tạo, bồi dưỡng đối với những trường hợp cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; huyện tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo gửi về Thường trực HĐND tỉnh.
 

Tác giả bài viết: Trần Thùy Dương - Phòng Tổng hợp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8

Hôm nay: 586

Tổng lượt truy cập: 349205