Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Diễn văn bế mạc Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ sáu, 17/06/2016
Chiều 16/6, Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV nhiệm kỳ 2016- 2021 đã thành công tốt đẹp. Trang thông tin điện tử, Đài PT&TH Ninh Bình (nbtv.vn) trân trọng đăng toàn văn diễn văn bế mạc Kỳ họp do đồng chí Trần Hồng Quảng, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV trình bày.
    Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!
    Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

    Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Nhất - Kỳ họp mở đầu có ý nghĩa quan trọng cho cả nhiệm kỳ của HĐND tỉnh khóa XIV đã thành công tốt đẹp.
    Với tinh thần phấn khởi và khí thế thắng lợi của cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, với tâm huyết của những đại biểu được nhân dân tín nhiệm gửi gắm niềm tin, kỳ họp HĐND tỉnh đã xem xét và quyết định nhiều vấn đề quan trọng.
    Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIII phát biểu chỉ đạo về những quan điểm, tư tưởng lớn để tiếp tục phát huy quyền làm chủ nhân dân, xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh. HĐND tỉnh xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và xác định đó là những định hướng quan trọng trong việc tiếp tục đổi mới hơn nữa tổ chức và hoạt động của HĐND trong thời gian tới.
    HĐND tỉnh đã nghe báo cáo kết quả Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016 – 2021 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021. Thông qua báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh với cử tri tại các đơn vị bầu cử của UBMTTQVN tỉnh; xem xét Tờ trình, Đề án và thông qua Nghị quyết về việc thành lập Sở Du lịch.
    Với tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ và thống nhất cao, HĐND tỉnh đã bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh khóa XIV; Chánh Văn phòng, Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu của Đảng và nguyện vọng của nhân dân.
    HĐND tỉnh trân trọng ghi nhận ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh khi nhận trọng trách HĐND tỉnh giao phó. HĐND tỉnh tin tưởng và mong muốn rằng, các vị vừa được tín nhiệm bầu giữ các chức danh của HĐND, UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh sẽ phát huy cao nhất năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm của mình trước HĐND tỉnh, trước cử tri và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu HĐND và nhân dân trong tỉnh.
    Kính thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí!
    Tại thời điểm này, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đang tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của HĐND tỉnh khóa XIII. Trong bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay, bên cạnh những thuận lợi trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế đem lại, chúng ta cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, nhiệm vụ đặt ra trước HĐND và UBND tỉnh trong thời gian tới là rất lớn, đòi hỏi phải tập trung trí tuệ, năng lực và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Vì vậy, ngay sau Kỳ họp, tôi đề nghị các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau:
    Một là, tập trung cao độ cho việc thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, đầu tư có hiệu quả, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Nâng cao vai trò chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; đồng thời, rà soát, đề xuất các giải pháp hữu hiệu phù hợp với tình hình mới. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND trong việc thực hiện chức năng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương.
    Hai là, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh sớm ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa HĐND, UBND, UBMTTQVN, TAND, VKSND tỉnh, các ban, sở, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương, nhất là quan hệ phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND- UBND- UBMTTQVN- ĐBQH tỉnh khóa XIV. Phát huy vai trò quan trọng của MTTQVN các cấp trong việc tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chung.
    Ba là, HĐND tỉnh sẽ triển khai Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XIV dự kiến vào tháng 7/2016. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh có kế hoạch cụ thể để chuẩn bị chu đáo, chất lượng các nội dung của kỳ họp; đồng thời tích cực chuẩn bị các Đề án, Dự thảo nghị quyết trong chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016, nhất là nghị quyết nhằm thực hiện chủ trương, biện pháp để phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
    Bốn là, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành tiếp xúc với cử tri để báo cáo đầy đủ kết quả Kỳ họp và động viên nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Trong yêu cầu chung của việc xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, cần quan tâm, chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND. Các vị đại biểu HĐND tỉnh cần tích cực, chủ động nghiên cứu Hiến pháp, pháp luật, nhất là Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; ý thức đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình, gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri, thường xuyên học tập, rèn luyện, liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của công dân và động viên nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian tới.
    Kính thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân!
    Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Thành công của kỳ họp là sự khởi đầu tốt đẹp, tạo điều kiện và tiền đề thuận lợi cho một nhiệm kỳ hoạt động mới có nhiều hứa hẹn về sự năng động, chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm cao trước nhân dân. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng cảm ơn quá trình hoạt động đầy trách nhiệm, tâm huyết, sự đóng góp của các đồng chí Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII. Trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các đại biểu đã đến dự kỳ họp; xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi cùng những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri, cảm ơn sự đóng góp tích cực, hiệu quả của các vị đại biểu HĐND, các cơ quan phục vụ, các cơ quan báo chí của Trung ương và tỉnh, góp phần vào sự thành công của kỳ họp.
    Tôi tin tưởng rằng, với thành công của kỳ họp, sự ủng hộ của cử tri trong tỉnh và sự nỗ lực phấn đấu của từng vị đại biểu HĐND tỉnh, HĐND, UBND tỉnh khóa XIV sẽ hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, cùng với quân và dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2016- 2021 và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra.
    Xín kính chúc các đồng chí và các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, giành nhiều thắng lợi mới.
    Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XIV.
    Xin trân trọng cảm ơn !
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 536

Tổng lượt truy cập: 349155