Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Diễn văn bế mạc kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV

Thứ sáu, 05/08/2016

Chiều ngày 4/8, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, tích cực với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày Diễn văn bế mạc. Dưới đây là toàn văn bế mạc kỳ họp.

Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh.
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, tích cực với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa 14 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.
Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thảo luận Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 của UBND tỉnh; xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các ngành chức năng. HĐND tỉnh cũng dành thời gian để các cơ quan hữu quan giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh; thảo luận và thông qua 12 nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương lãnh đạo của Tỉnh ủy.
Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016, HĐND tỉnh đã thảo luận dân chủ và thống nhất nhận định:
Dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đoàn kết thống nhất triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; kinh tế của tỉnh tiếp tục ổn định và có mặt phát triển; sản xuất nông nghiệp được mùa, phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; dịch vụ, du lịch phát triển khá; văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm, công tác đối ngoại được mở rộng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định; quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường; công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo; đặc biệt, chúng ta đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 14 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND tỉnh cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, như: Kinh tế phát triển nhưng chưa bền vững; tiến độ triển khai thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm chưa đạt yêu cầu; thu hút đầu tư còn hạn chế; thu tiền sử dụng đất đạt thấp; ô nhiễm môi trường, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm còn xảy ra; công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản ở một số địa bàn chưa chặt chẽ; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động còn gặp nhiều khó khăn; việc nhân rộng mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp còn hạn chế; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều phức tạp; công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội có lúc, có việc chưa chủ động; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao. Việc thực hiện các quy định về giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo có việc chưa nghiêm, chưa sát, có việc để kéo dài. Những hạn chế trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016, cần phải được khắc phục trong thời gian tới.
Trên cơ sở phân tích, đánh giá khách quan diễn biến tình hình và khả năng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cả năm, HĐND tỉnh nhất trí xác định nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2016 là: Triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 và các nghị quyết của HĐND tỉnh; đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án; chú trọng sản xuất nông nghiệp, nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp; tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới; chủ động phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão; tập trung thu ngân sách, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực xã hội, nhất là ngân sách nhà nước; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá - xã hội, tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; quan tâm đến việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước; tăng cường phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016.
HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan tư pháp và nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2. Bên cạnh việc bày tỏ niềm phấn khởi, tin tưởng trước sự phát triển đi lên của tỉnh, cử tri cũng có nhiều băn khoăn, lo lắng trước những yếu kém, tiêu cực tác động đến đời sống nhân dân, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. HĐND tỉnh hoan nghênh các ý kiến đóng góp quý báu, thiết thực mà cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã gửi đến kỳ họp. Đây vừa là niềm tin, vừa là sự quan tâm đầy trách nhiệm của cử tri đối với sự nghiệp đổi mới và quá trình phát triển đi lên của tỉnh. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được HĐND tỉnh xem xét trong thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội cũng như chất vấn thủ trưởng các sở, ngành có liên quan.
HĐND tỉnh đã nghe UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; xem xét kết quả thực hiện các cam kết tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa 13. Tiến hành chất vấn UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành. HĐND tỉnh đề nghị thủ trưởng các đơn vị có kế hoạch cụ thể để thực hiện những nội dung đã cam kết; đồng thời giao Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đôn đốc và có biện pháp cần thiết để bảo đảm hoạt động chất vấn có hiệu lực, hiệu quả hơn.
HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận các tờ trình, đề án và biểu quyết thông qua 12 nghị quyết quan trọng. Đây là những cơ sở pháp lý góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21. Với các nghị quyết được thông qua, tôi đề nghị ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh và các ngành chức năng sớm có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện nghiêm túc nghị quyết của kỳ họp; các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các đoàn thể nhân dân và toàn thể nhân dân tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động nhân dân thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh.
Kính thưa các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí!
Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa 14 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu khách quý đã đến dự kỳ họp; cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh; xin hoan nghênh và cảm ơn sự quan tâm theo dõi cùng những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri và nhân dân trong tỉnh; cảm ơn sự đóng góp tích cực, hiệu quả của các ngành, các cấp, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan phục vụ, các cơ quan báo chí của trung ương và địa phương, góp phần vào sự thành công của kỳ họp.
Xin chúc các các vị đại biểu khách quý, các đồng chí, cử tri và nhân dân trong tỉnh sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa 14.
Xin trân trọng cảm ơn!
 
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 94

Tổng lượt truy cập: 348713