Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Cơ quan Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

Thứ ba, 07/06/2022

Thực hiện văn bản số 722-CV/TU ngày 06/5/2022 của Tỉnh ủy về việc tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần, sau một thời gian tạm dừng do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 7h sáng ngày 06/6/2022, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã thực hiện trở lại nghi thức chào cờ đầu tuần.

Ảnh: Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ

Chào cờ đầu tuần là việc làm có ý nghĩa lớn, thể hiện niềm tự hào dân tộc, giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động luôn ý thức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, có ý thức tốt hơn trong việc học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; qua đó, giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, xây dựng văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn.

Trong buổi sinh hoạt chính trị đầu tuần sáng ngày 06/6/2022, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan đã nghe đồng chí Bùi Đào Hồng, chuyên viên phòng Công tác HĐND kể câu chuyện “Học cách làm báo của Bác Hồ”. Câu chuyện là lời dăn dậy, nhắc nhở mỗi người làm báo phải thấy rõ được trách nhiệm của mình trong quá trình hoạt động cách mạng.

Qua câu chuyện về “Học cách làm báo của Bác Hồ”, cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh học tập vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn công tác; nhất là với đội ngũ tham mưu, giúp việc Thường trực HĐND, lãnh đạo Đoàn ĐBQH, các Ban, Văn phòng trong dự thảo các văn bản cần viết ngắn gọn, xúc tích, đủ thông tin, đúng và trúng vấn đề; tránh cách viết dài dòng, lan man. Đồng thời, cần tích cực, chủ động viết tin, bài đăng trên các Báo, Tạp chí, đặc biệt là trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, phản ánh kịp thời, chân thực hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND, các Ban và Văn phòng. Cập nhật thường xuyên, kịp thời các văn bản, nghị quyết, chính sách mới ban hành của Quốc hội, HĐND tỉnh đăng tải trên Trang thông tin điện tử để các cơ quan, đơn vị, cử tri và nhân dân được biết, thực hiện.

Tác giả bài viết: Phòng TTDN

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 16

Hôm nay: 514

Tổng lượt truy cập: 349133