Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Buổi chiều ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XIV

Thứ sáu, 06/12/2019
Thực hiện chương trình kỳ họp, chiều ngày 5/12, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành thảo luận tại tổ.
Tại các Tổ thảo luận, các đại biểu đánh giá hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2019 có nhiều đổi mới, hoạt động giám sát, thẩm tra phát huy hiệu quả, việc tổ chức các kỳ họp đảm bảo nội dung và chương trình đề ra; công tác phối hợp giữa HĐND và UBND tỉnh, giữa các ban của HĐND tỉnh với các sở ngành trong tổ chức chuẩn bị và giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp đã đã đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của tỉnh.
Đại biểu các Tổ đều đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2019 với 16/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt ở mức cao so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI. Qua đó cho thấy sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của UBND tỉnh, nhất là trong lĩnh vực thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thu ngân sách, công tác xây dựng NTM, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội…
Các đại biểu cũng cơ bản thống nhất với nhận định về tồn tại, hạn chế, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị quyết liệt thực hiện các giải pháp trọng tâm như: tăng cường quy hoạch, quản lý đất đai, thu hút các dự án đầu tư lớn, nhất là các dự án công nghiệp sạch, công nghệ cao, bảo vệ môi trường, quan tâm lấp đầy các khu, cụm công nghiệp. Có giải pháp quyết liệt hơn để đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2020 là 3,1% trong bối cảnh bệnh dịch tả lợn Châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp, kéo dài. Về phát triển du lịch đại biểu đề nghị cần phải có giải pháp và sản phẩm đột phá hơn, tổ chức thành công Năm du lịch quốc gia 2020 tại Ninh Bình. Có đại biểu đề nghị làm rõ cơ sở xây dựng chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ về bảo hiểm y tế, chế độ phụ cấp chi trả cho người làm công tác y tế thôn bản; tăng cường quản lý nhà nước về trật tự đô thị và xây dựng cơ sở hạ tầng; tập trung chỉ đạo tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động về bảo vệ môi trường sinh thái và tài nguyên thiên nhiên; đẩy mạnh cải cách hành chính nhất là thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội…
Các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng giám sát, nhất là giám sát quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, các dự án trọng điểm và những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Tác giả bài viết: Phan Thùy Linh - Phòng Tổng hợp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 587

Tổng lượt truy cập: 349206