Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Bế mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV

Thứ sáu, 15/12/2017
Chiều ngày 13/12, Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV tiến hành thảo luận tại Hội trường, thông qua các Nghị quyết và Bế mạc Kỳ họp.
Dự phiên Bế mạc có đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các vị trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh; đại biểu cử tri cơ sở.
Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu tiến hành thảo luận tại Hội trường; nghe ý kiến phát biểu của đại diện các Tổ đại biểu về các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Theo đó, các đại biểu đánh giá cao sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trong việc chuẩn bị nội dung Kỳ họp; các Báo cáo, Đề án, Dự thảo Nghị quyết được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, có chất lượng. Bên cạnh đó, các đại biểu HĐND tỉnh cũng đóng góp một số ý kiến đối với một số Báo cáo, Tờ trình và đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Điến đã phát biểu tiếp thu và làm rõ hơn những vấn đề đại biểu cử tri quan tâm, cũng như ý kiến phát biểu tại Hội trường gồm một số vấn đề như: Công tác phối hợp của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể; việc huy động các nguồn lực cho phát triển KT - XH; vấn đề nợ đọng XDCB ở các xã tăng; khắc phục tình trạng bội chi quỹ BHYT còn lớn; một số công trình, dự án chậm tiến độ; vấn đề sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao và một số vấn đề quan trọng khác.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng làm rõ thêm một số kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV và Báo cáo kết quả thực hiện các cam kết chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV của UBND tỉnh. Về việc hỗ trợ kinh phí cho các HTX tổ chức đại hội; quy định một số chính sách đặc thù áp dụng cho huyện Yên Khánh và huyện Kim Sơn; về Báo cáo về việc thực hiện Đề án quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn đến năm 2030 (năm 2017) và một số vấn đề quan trọng khác.
Tiếp đó, các vị Đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp gồm:
-  Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018;
- Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2016
- Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2017; thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2018;
- Nghị quyết về việc phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2018;
-  Nghị quyết về việc phân chia 100% cho ngân sách tỉnh (bao gồm cả 15% trích quỹ phát triển đất) nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất với diện tích 17.880m2 đất khu đô thị mới Đường Vòng, phường Yên Bình, TP. Tam Điệp.
- Nghị quyết về việc quy định một số chính sách đặc thù áp dụng cho huyện Yên Khánh và huyện Kim Sơn;
- Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Ninh Bình”;
- Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2018;
- Nghị quyết về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2018;
- Nghị quyết về việc giải quyết các nội dung phát sinh giữa các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2017;
- Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp trong năm 2018 của HĐND tỉnh;
-  Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh trong phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016- 2017;
-  Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh;
- Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
- Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước; tỷ lệ vốn đối ứng nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2018- 2020 để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
- Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho đối tượng thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt BHYT) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
- Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đối với một số chuyên gia có đóng góp đặc biệt đối với sự phát triển văn hóa nghệ thuật và TDTT của tỉnh Ninh Bình;
- Nghị quyết về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình;
- Nghị quyết về việc sửa đổi điểm b, khoản 2, điều 1 Nghị quyết số 43/2016/NQ- HĐND, ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày ở vùng đặc biệt khó khăn; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trường phổ thông thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý.
- Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Cao Trường Sơn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình. 
Như vậy, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc trách nhiệm Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV đã thành công tốt đẹp và hoàn thành mọi nội dung đề ra.
Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng - Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV đã thành công tốt đẹp. Đồng chí đề nghị: Ngay sau kỳ họp này, các cấp, các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp để bảo đảm các Nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực; tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động để tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới; các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Các vị đại biểu HĐND tỉnh kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp tới cử tri và nhân dân trong tỉnh; tích cực chủ động trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 11

Hôm nay: 129

Tổng lượt truy cập: 348748