Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH TỔNG KẾT NHIỆM VỤ NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BAN NĂM 2019

Thứ hai, 07/01/2019
Chiều ngày 03/01/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức tổng kết kết quả năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019 của Ban. Về dự hội nghị có Đồng chí Mai Văn Tuất, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, các thành viên Ban Pháp chế, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo và chuyên viên thuộc Văn phòng HĐND tỉnh.
Dự thảo Báo cáo tổng kết kết quả năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban đã nêu rõ: Trong năm 2018 thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, sự điều hòa phối hợp hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo và các thành viên Ban Pháp chế đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong giải quyết công việc, phát huy vai trò cá nhân trong thảo luận, thống nhất quyết định của tập thể, bảo đảm đúng trách nhiệm, thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Đảm bảo thực hiện tốt Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2018, đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin; trong giải quyết công việc.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ những kết quả đạt được trong năm 2018, đồng thời chú trọng đến những giải pháp để làm tốt hơn nhiệm vụ năm 2019 như: đôn đốc, giám sát hiệu quả việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của các cơ quan, đơn vị; chủ động tổ chức giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri ngay sau kỳ họp HDND để đạt hiệu quả…
Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Mai Văn Tuất, ỦY viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh đã nêu: Năm 2018, Ban Pháp chế mặc dù còn nhiều khó khăn về nhân sự, các thành viên của Ban đa số hoạt động kiêm nhiệm song Ban đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nội dung giám sát của Ban đã đi vào nhiều vấn đề mới, khó và nhạy cảm, nhiều kiến nghị sau giám sát của Ban đã được các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát tiếp thu và thực hiện xong. Tiếp thu ý kiến phát biểu của các đại biểu tại hội nghị, Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo hoàn thành Báo cáo công tác năm 2018 và Chương trình công tác năm 2019 của Ban cho phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo yêu cầu và hiệu quả hoạt động của Ban được nâng cao.

Tác giả bài viết: Tô Hồng Vân - Phòng Tổng hợp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 96

Tổng lượt truy cập: 348715