Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tổ chức, hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể

Thứ hai, 05/09/2016
Trong các ngày 23, 29, 30 và 31/8/2016, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức Đoàn giám sát tổ chức, hiệu quả hoạt động của Kinh tế tập thể theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX; việc thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015-2020 tại Liên Minh HTX tỉnh, UBND các huyện Yên Khánh, Kim Sơn,Yên Mô và khảo sát tại một số HTX trên địa bàn tỉnh.
Tại các buổi giám sát, các đơn vị được giám sát đã báo cáo, đánh giá thực trạng tổ chức hiệu quả hoạt động của Kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, huyện theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX; việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; những kết quả đã đạt được trong việc chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, cũng như những hạn chế, nguyên nhân trong việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tại UBND huyện Kim Sơn
 
Các thành viên Đoàn giám sát đã có ý kiến đề nghị đơn vị được giám sát giải trình, làm rõ một số nội dung trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh kèm theo Đề án số 22 của UBND tỉnh, những chế độ chính sách đã được hưởng theo Đề án số 22, kết quả hoạt động của HTX sau chuyển đổi, và việc thực hiện rà soát để có giải pháp sáp nhập, hợp nhất, giải thể các HTX có quy mô nhỏ, hoạt động kém hiệu quả…
Kết thúc buổi giám sát, đồng chí Chu Thanh Hà, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp thu ý kiến của thành viên Đoàn giám sát, điều chỉnh, bổ sung, tổng hợp các số liệu, hoàn thiện báo cáo và gửi về Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh. Đồngthời, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh sẽ có kiến nghị với UBND tỉnh, UBND huyện và các cơ quan chức năng bám sát Đề án đã được phê duyệt để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, góp phần phát triển kinh tế tập thể tỉnh Ninh Bình.

Tác giả bài viết: Trịnh Minh Huệ - Phòng CTHĐ

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 538

Tổng lượt truy cập: 349157