Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Bài phát biểu chỉ đạo Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XIV của đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy

Thứ sáu, 17/06/2016
Chiều 16/6, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV nhiệm kỳ 2016- 2021 tổ chức Kỳ họp thứ Nhất. Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Ninh Bình trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu chỉ đạo Kỳ họp của đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII.
    Kính thưa Chủ tọa Kỳ họp!
    Kính thưa các vị đại biểu khách quý!
    Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!
    Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

    Hôm nay, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV tiến hành Kỳ họp thứ Nhất - Kỳ họp có vai trò và ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho các hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc. Đặc biệt, chúc mừng 6 vị đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, và 50 vị đại biểu đã được cử tri trong tỉnh tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh khóa XIV. Chúc Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XIV thành công tốt đẹp.
    Kính thưa các vị đại biểu khách quý!
    Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

    Cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tỉnh Ninh Bình đã thành công rất tốt đẹp. Công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc Bầu cử được triển khai sớm, chủ động, quyết liệt, nghiêm túc, khoa học, kỳ công, chu đáo, sâu sát, đúng quy định của pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, tin tưởng, phấn khởi. Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của của toàn dân tham gia xây dựng chính quyền. Với 97,6% tổng số cử tri tham gia Bầu cử, đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với việc xây dựng cơ quan quyền lực các cấp của tỉnh và cả nước. Lựa chọn những đại biểu ưu tú, để bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội, 50 đại biểu HĐND tỉnh, 272 đại biểu HĐND cấp huyện và bầu được 3.760 đại biểu HĐND cấp xã. Thành công của cuộc Bầu cử khẳng định sự ổn định vững chắc về chính trị trên địa bàn tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là sự nỗ lực phấn đấu của các đơn vị Bầu cử từ tỉnh đến cơ sở trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc Bầu cử.
    Tại Hội nghị ngày hôm nay, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; gửi lời cám ơn sâu sắc đến các tầng lớp nhân dân và toàn thể cử tri trong tỉnh đã quan tâm theo dõi, hưởng ứng, tích cực đi Bầu cử, góp phần cho cuộc Bầu cử trên địa bàn tỉnh thành công rất tốt đẹp.
Quang cảnh kỳ họp
Quang cảnh kỳ họp
    Kính thưa các vị đại biểu!
    Thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân!

    Với vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, trong nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND tỉnh Ninh Bình với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Trách nhiệm - Hiệu quả - Vì dân” đã phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ thảo luận, bàn bạc, tạo sự thống nhất cao trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh, ban hành các Nghị quyết phù hợp với thực tiễn, góp phần phát huy các tiềm năng, thế mạnh, giải quyết những vấn đề cấp bách trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của HĐND từng bước được nâng lên qua từng kỳ họp, để lại ấn tượng tốt đẹp trong cử tri và nhân dân trong tỉnh.
    Những kết quả, thành công và những bài học kinh nghiệm của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ là tiền đề quan trọng, để HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.
    Kính thưa các vị đại biểu khách quý!
    Thưa toàn thể các đồng chí!

    Nhiệm vụ đặt ra cho HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XIV là rất nặng nề, trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ tỉnh, đó là: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; Phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; Đẩy mạnh phát triển kinh tế, khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch; Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Phấn đấu đưa Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững”, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
    Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất; trong đó, HĐND, UBND, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các ban HĐND và từng cá nhân các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV cần phải năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để xứng đáng với sự tin cậy của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Với tinh thần chung đó, tôi nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
    Trước hết, đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021, với những nội dung hết sức quan trọng, liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy HĐND, UBND tỉnh trong suốt nhiệm kỳ. Tại kỳ họp này, sẽ tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND và các cơ quan chuyên trách của HĐND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh theo luật định.
    Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015- 2020, Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, nhất là kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh, đồng thời, chủ động giới thiệu nhân sự để ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016- 2021 đảm bảo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của tỉnh trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện các bước, quy trình giới thiệu nhân sự, đảm bảo nghiêm túc, thận trọng, khách quan, dân chủ, công khai theo quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ trên cơ sở quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt.
    Trong số các đồng chí được giới thiệu tham gia các Ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ này theo hướng tăng cường cán bộ chuyên trách. Một số đồng chí đã là thành viên các Ban HĐND nhiệm kỳ vừa qua và các đồng chí đã có kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động của HĐND, công tác quản lý nhà nước tại cơ sở huyện, thành phố và công tác tại Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, HĐND tỉnh sẽ bầu các vị Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh phục vụ công tác xét xử theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
    Với ý nghĩa đó, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, sáng suốt chọn lựa để bầu đại biểu ưu tú, có năng lực để đảm đương, gánh vác các trọng trách trong bộ máy của HĐND và UBND tỉnh trong thời gian tới.
    Hai là, việc tổ chức Bầu cử đã là quan trọng nhưng quan trọng hơn đó là trả lời câu hỏi: Chính những con người ấy, tổ chức ấy hoạt động hiệu quả như thế nào trong 5 năm tới. Do vậy, ngay sau kỳ họp này, HĐND tỉnh cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ tỉnh, tập trung vào 3 khâu đột phá, 7 chương trình trọng tâm nhiệm kỳ 2015-2020 để bàn, quyết định và ban hành các chương trình công tác, nghị quyết HĐND để triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ.
    Phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hoạt động của HĐND, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp đảm bảo thực hiện tốt Luật Chính quyền địa phương và đáp ứng kỳ vọng của nhân dân; trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp, bảo đảm các nghị quyết được ban hành sát, đúng với quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh, có tính khả thi.
    Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, trong nhiệm kỳ này, HĐND tỉnh phải luôn có giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm thực hiện tốt chức năng quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng về mọi mặt của tỉnh. Thực hiện có hiệu quả Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội trên địa bàn để kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém, khiếm khuyết trong công tác quản lý, điều hành, giúp cơ quan nhà nước điều chỉnh hoạt động theo hướng tích cực, hiệu quả.
    Với trách nhiệm của Người đại biểu nhân dân, mỗi đại biểu HĐND tỉnh sẽ thực hiện tốt phương châm gần dân, trọng dân, vì dân, hiểu dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, thống nhất giữa lời nói và việc làm, thực hiện tốt chương trình hành động; chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tốt hơn các hoạt động giám sát, đổi mới việc tiếp xúc cử tri, phát hiện vấn đề sớm hơn và hành động có hiệu quả thiết thực hơn. Ngay từ bây giờ, các đại biểu HĐND hãy suy nghĩ, nghiên cứu và giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với lĩnh vực của mình công tác, để vừa thực hiện nhiệm vụ trên cương vị công tác của mình vừa thực hiện nhiệm vụ đại biểu của nhân dân.
    Ba là, đối với hoạt động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021: Cũng như các địa phương trong cả nước, tỉnh ta đang ở thời điểm đầu nhiệm kỳ, gánh vác trọng trách lớn, với nhiều nhiệm vụ quan trọng cần phải làm ngay, trong đó, phải đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội với 3 khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XXI của Đảng bộ tỉnh. Để thực hiện các nhiệm vụ trên, UBND tỉnh phải chủ động, quyết tâm khắc phục những yếu kém, gỡ bỏ những rào cản đang là điểm nghẽn đối với sự phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực, như: Môi trường đầu tư, kinh doanh; thủ tục hành chính; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chỉ số hài lòng của người dân, của doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước,… nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu xây dựng, phát triển tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn mới.
    Kính thưa các vị đại biểu!
    Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

    Việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 và giai đoạn 2016-2021 phụ thuộc rất lớn vào hoạt động của HĐND tỉnh và UBND tỉnh khoá XIV. Do vậy, tôi đề nghị sau kỳ họp này, HĐND tỉnh và UBND tỉnh khẩn trương xây dựng và ban hành quy chế làm việc, quy chế phối hợp theo hướng: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ cơ quan thực hiện, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Có kế hoạch sớm bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đại biểu HĐND tỉnh để phát huy tối đa vai trò của đại biểu HĐND trong việc giám sát, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri.
    Năm 2016, đánh dấu sự khởi đầu hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016- 2021, với nhiều cơ hội và cũng không ít khó khăn thách thức; nhiệm vụ đặt ra phía trước rất quan trọng, cấp bách và nặng nề. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh mong đợi HĐND tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục có những đổi mới và những đóng góp thiết thực nhằm không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đi sâu, nắm chắc tình hình, thảo luận và quyết định những chủ trương, giải pháp đúng đắn, phát huy sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và cử tri trong tỉnh, xây dựng tỉnh ta ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
    Một lần nữa, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.
    Xin trân trọng cảm ơn!
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 541

Tổng lượt truy cập: 349160