Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

UBTVQH ban hành Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp

Thứ sáu, 26/02/2016

Ngày 16/01/2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ký Nghị quyết số 1132/2016/NQ-UBTVQH13 về hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND ở mỗi đơn vị hành chính phải bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử là phụ nữ; phấn đấu từ 10 % trở lên người được giới thiệu ứng cử là người ngoài Đảng, 15% người dưới 35 tuổi; ít nhất 30% đại biểu HĐND nhiệm kỳ trước tái cử và phấn đấu số đại biểu HĐND được bầu là người dân tộc thiểu số không thấp hơn số đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 là người dân tộc thiểu số.
Việc phân bổ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND để bố trí làm đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách được thực hiện căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương và phải bảo đảm bảo: Ở cấp tỉnh, 02 Phó Chủ tịch HĐND là đại biểu hoạt động chuyên trách; mỗi Ban của HĐND có ít nhất 2 đại biểu hoạt động chuyên trách. Ở cấp huyện, 02 Phó Chủ tịch HĐND là đại biểu hoạt động chuyên trách; mỗi Ban có ít nhất 01 đại biểu hoạt động chuyên trách. Ở cấp xã, 01 Phó Chủ tịch HĐND hoạt động chuyên trách.
Theo quy định tại Điều 9 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Thường trực HĐND, sau khi thống nhất ý kiến với Ban Thường trực UBMTTQVN và UBND cùng cấp, hoàn thành việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp mình nhiệm kỳ 2016-2021 chậm nhất 105 ngày trước ngày bầu cử (ngày 07/02/2016, tức ngày 29 tháng Chạp âm lịch). Do vậy, Nghị quyết số 1132/2016/NQ-UBTVQH13 là cơ sở quan trọng để Thường trực HĐND các cấp thực hiện trách nhiệm được giao trong công tác bầu cử theo quy định.
 Nguyễn Nhung
Trưởng phòng Tổng hợp
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 20

Hôm nay: 533

Tổng lượt truy cập: 349152