Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV

Thứ năm, 16/05/2019
Chiều 10/5/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến nội dung kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tư pháp; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
Dự kiến kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 10-12/7/2019.
Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh dự kiến xem xét 25 báo cáo, 01 thông báo; xem xét, thông qua 18 đề án, dự thảo nghị quyết, gồm có 05 nghị quyết có trong kế hoạch được HĐND tỉnh quyết định tại kỳ họp thứ 9 và bổ sung 13 nghị quyết theo đề nghị của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, kỳ họp HĐND tỉnh thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn; thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
Tại hội nghị, đã có 16 lượt đại biểu tham gia ý kiến trách nhiệm, có chất lượng. Các ý kiến cơ bản nhất trí với dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV. Giám đốc Sở Tài chính xin rút không trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2019 tại kỳ họp và Sở sẽ tham mưu để UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh, sau đó báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp về nội dung này. Đối với dự thảo nghị quyết về sửa đổi quy định mức học phí, học phí các môn tự chọn đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên có đại biểu đề nghị không phải ban hành nghị quyết này, theo quy định tại Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đã quy định mở để UBND tỉnh hằng năm quyết định mức tăng học phí phù hợp với mức tăng chỉ số CPI. Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp báo cáo sẽ phối hợp với cơ quan chủ trì tham mưu soạn thảo nghị quyết về bổ sung, điều chỉnh phương án giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân vốn ngân sách Trung ương và vốn Trái phiếu Chính phủ cho đúng quy định; đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế đề nghị Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến với các cơ quan chủ trì tham mưu để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính sách có chứa tính chất quy phạm pháp luật, khi đề nghị cần phải thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Ban hành văn bản pháp luật năm 2015, đảm bảo các nghị quyết ban hành có tính khả thi, đi vào cuộc sống.
 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh thống nhất một số nội dung trong lãnh đạo và gửi văn bản để Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về thời gian, nội dung kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh. Đồng chí đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh chủ động chuẩn bị các văn bản thuộc thẩm quyền, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để gửi tài liệu về Thường trực HĐND tỉnh đúng thời gian quy định và chuẩn bị các tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh. Các ban HĐND tỉnh cần chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết của các cơ quan trình tại kỳ họp; Ban Pháp chế chủ trì tham mưu thực hiện giám sát kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri; các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND, Thường trực UBMTTQ và UBND các huyện, thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri, gửi ý kiến chất vấn về Thường trực HĐND tỉnh.

Tác giả bài viết: Trần Thùy Dương - Phòng Tổng hợp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 39

Hôm nay: 574

Tổng lượt truy cập: 349193