Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ sáu, 19/03/2021
Chiều ngày 18/3/2021, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Mai Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Thông tin, Tuyên truyền Ủy ban bầu cử tỉnh; Đỗ Việt Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Nguyễn Hoàng Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo Sở Nội vụ, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các vị trong Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên; lãnh đạo UBMTTQVN các huyện, thành phố.
* Tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, các đại biểu đã nghe lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện bước 2 Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Theo đó, trên cơ sở kết quả hội nghị lần thứ nhất và điều chỉnh lần thứ nhất về cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã ban hành thông báo phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tới từng cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ, giới thiệu người ứng cử của đại biểu Quốc hội khóa XV; tổ chức hội nghị để hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử, việc kê khai hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Sau khi nhận được thông báo, đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đã triển khai thực hiện các nội dung bước 2 Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội theo luật định. 
Đến ngày 13/3/2021, Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh đã nhận đủ biên bản giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội tại các hội nghị với cơ cấu, thành phần, số lượng cụ thể là: Số người được bầu là 6 đại biểu. Số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH là 12 đại biểu. Trong đó: Trung ương giới thiệu 2 đại biểu; cấp tỉnh giới thiệu 10 đại biểu. Về cơ cấu kết hợp: Nữ 6 người (bằng 60%), ngoài đảng 01 người (bằng 10%), trẻ tuổi 2 người (bằng 20%), tái cử 2 người (bằng 20%).
Ngày 17/3/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tiến hành bàn giao danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cho Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh để chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần thứ 2. Qua biên bản hội nghị, những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đều đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đúng cơ cấu, thành phần, số lượng theo phân bổ. Tại hội nghị cử tri nơi công tác và hội nghị lãnh đạo mở rộng lấy phiếu tín nhiệm người ứng cử đại biểu Quốc hội đạt 100% số phiếu tín nhiệm. 
Tại hội nghị, các ý kiến đều nhất trí với danh sách những người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh đảm bảo về cơ cấu, số lượng, thành phần và chất lượng. Các ứng cử viên đều được sự tín nhiệm cao nơi công tác, đảm bảo được yêu cầu đề ra. Sau khi thảo luận, bàn bạc dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã thống nhất biểu quyết 100% đại biểu có mặt nhất trí danh sách sơ bộ 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV.
Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đỗ Việt Anh báo cáo về việc triển khai kế hoạch và lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Ninh Bình; Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị riêng để mời các cơ quan, đơn vị có người ứng cử và các đồng chí Chủ tịch UBMTTQVN các xã, phường, thị trấn nơi có các vị ứng cử cư trú và cán bộ Ủy ban MTTQVN tỉnh theo dõi địa bàn để thống nhất kế hoạch tổ chức thực hiện.


* Ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo báo cáo kết quả triển khai thực hiện bước 2 Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, đến hết ngày 11/3/2021, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã hoàn thành các hội nghị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026 và nộp biên bản các hội nghị về Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh. Theo đó, có 100 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026 trên tổng số 50 đại biểu được bầu. Ngày 17/3/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh đã bàn giao cho Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh 100 hồ sơ ứng viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026 để chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần 2. 
Qua thảo luận, bàn bạc dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, các đại biểu nhất trí với danh sách những người được cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026. Những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2026 đều đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt và đều đạt mức độ tín nhiệm 100% của cử tri nơi công tác. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được phân bổ cũng đã xem xét lựa chọn giới thiệu người ứng cử đủ cơ cấu, thành phần, số lượng, chất lượng, đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy trình và thời gian theo luật định. 
Hội nghị đã biểu quyết với 100% đại biểu có mặt nhất trí lập danh sách sơ bộ 100 ứng cử viên đã được các tổ chức, cơ quan, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đỗ Việt Anh xác định với trách nhiệm cao nhất, cùng với cấp ủy chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội, hội quần chúng và nhân dân đảm bảo cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp trên tinh thần phát huy quyền làm chủ nhân dân, động viên nhân dân tích cực tham gia và giám sát bầu cử để đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; ngày bầu cử trở thành ngày hội của toàn dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân./.

 
 
 

Tác giả bài viết: Thùy Dương - Văn phòng HĐND tỉnh

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 93

Tổng lượt truy cập: 348712