Main
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025”

Thứ sáu, 03/03/2023

Ngày 10/02/2022, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 05/KH-VP  thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025” năm 2023. Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền đảm bảo hoàn thành mục tiêu của Đề án, Kế hoạch đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tăng cường phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước về công tác dân vận; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý điều hành; thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; khảo sát, giám sát; phòng, chống tham nhũng; thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua của tỉnh; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận tại cơ quan; tổ chức sơ kết, tổng kết theo định kỳ hoặc theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

Căn cứ các nội dung đã xác định tại Kế hoạch, các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng, các phòng chuyên môn, các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phân công nhiệm vụ, triển khai thực hiện các nội dung có liên quan theo Kế hoạch./.

Tác giả bài viết: Phòng HC-TC-QT

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 10

Hôm nay: 816

Tổng lượt truy cập: 349435