Main
Chủ nhật, ngày 16/06/2024

Khối thi đua các cơ quan Tham mưu - Tổng hợp tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2024

Thứ ba, 23/01/2024

Chiều ngày 22/01/2024, tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Khối thi đua các cơ quan Tham mưu - Tổng hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Chủ trì Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Liễu, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Khối Trưởng Khối thi đua. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các cơ quan, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng thuộc các đơn vị trong Khối và đại diện lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

Ảnh: Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Khối thi đua các cơ quan Tham mưu - Tổng hợp

Hưởng ứng các phong trào thi đua năm 2023 do Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và Khối thi đua các cơ quan Tham mưu - Tổng hợp phát động, ngay từ đầu năm 2023, Khối đã tổ chức phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua với những nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của các đơn vị trong Khối. Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi, đua khen thưởng tại mỗi cơ quan, đơn vị; xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động thi đua, tạo sức mạnh tổng hợp, khí thế thi đua sôi nổi để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh - đơn vị Khối trưởng dự thảo.

Lãnh đạo các đơn vị trong Khối luôn quan tâm chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị, tham gia đầy đủ các cuộc họp do Khối trưởng tổ chức và tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo kế hoạch, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Khối. Bên cạnh những thành quả đạt được, Phong trào thi đua, khen thưởng của Khối cũng thẳng thắn chỉ ra các tồn tại, khó khăn, hạn chế. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua Khối năm 2024, nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao trong năm.

Hội nghị đã tiến hành bình xét thi đua, trên cơ sở đó thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Tài chính; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho Văn phòng UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư. Khối thi đua Tổng hợp đã suy tôn Sở Tài chính là Khối Trưởng và Văn phòng UBND tỉnh là Khối Phó Khối thi đua năm 2024 và  ký giao ước thi đua năm 2024.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hằng, Phòng HC-TC-QT

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 730

Tổng lượt truy cập: 325650